Takaisin Tulosta

ADHD-oireisiin vaikuttavat ympäristö- ja motivaatiotekijät

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi ja Leena Pihlakoski
12.10.2016
Taulukko 1. ADHD-oireisiin vaikuttavat ympäristö- ja motivaatiotekijät.
Oireita usein voimistavat ympäristötekijät Oireita usein lievittävät ympäristötekijät
Ympäristön häiriötekijät (äänet, esineet, liike jne.) Rauhallinen ympäristö, sopiva ärsyketaso
Suuri ryhmäkoko Pieni ryhmä, kahdenkeskisyys
Vapaamuotoinen tilanne Strukturoitu tilanne
Monimutkaiset ohjeet Lyhyet, yksi vaihe kerrallaan annetut ohjeet
Pitkäkestoinen, ponnistelua vaativa työskentely Lyhyisiin jaksoihin jakautuva tekeminen
Palaute vasta tekemisen päätyttyä Välitön, kannustava palaute
Toistuva, tylsäksi tai vaikeaksi koettu tekeminen Mielenkiintoinen tekeminen, hyvä motivaatio
Useat yhtäaikaiset, huomiota vaativat asiat Työskentely yksi asia kerrallaan
Yleisesti koko ryhmälle annettu ohje Yksilölle suoraan suunnattu ohje
Odotus paikallaan pysymisestä Mahdollisuus liikehtiä häiritsemättä muita (esimerkiksi jumppapallolla istuminen, sormeiltava esine jne.)
Fyysinen epämukavuus (liian kuuma tai kylmä ympäristö, väsymys, nälkäisyys, kipu) Vireystilan säätelyä helpottavat olosuhteet (mahdollisuus lepohetkeen, välipala)
Psyykkinen epämukavuus (jännittäminen, odottaminen) Salliva, rauhoittumista tukeva ilmapiiri

Kirjallisuutta

  1. Barkley, R. A. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment. 3. painos. New York 2006: Guilford
  2. Subcommittee on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder., Steering Committee on Quality Improvement and Management., Wolraich M ym. ADHD: clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. Pediatrics 2011;128:1007-22 «PMID: 22003063»PubMed
  3. Coates J, Taylor JA, Sayal K. Parenting Interventions for ADHD: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. J Atten Disord 2015;19:831-43 «PMID: 24915737»PubMed
  4. Aro T, Närhi V. KUMMI 2. Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas koululuokassa. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti 2003