Takaisin Tulosta

Biopalautehoito (neurofeedback) ja ADHD

Lisätietoa aiheesta
Vesa Närhi ja Maarit Virta
29.6.2016
 • Neurofeedback-hoitoa (EEG-biopalautehoito, neuroplastisiteettihoito) on käytetty ADHD:n hoidossa erityisesti lapsilla1970-luvulta alkaen.
 • Hoidon lähtökohtana on ollut merkitykseltään epävarma havainto siitä, että ADHD-oireisilla lapsilla on usein lievää aivojen sähköisen toiminnan poikkeavuutta suhteessa ikätovereihin «Rojas NL, Chan E. Old and new controversies in the...»1, «Huang YS, Chen NH, Li HY ym. Sleep disorders in Ta...»2, «Butnik SM. Neurofeedback in adolescents and adults...»3.
  • Neurofeedback-hoidoilla pyritään opettamaan hoidettavaa säätelemään keskushermostonsa toimintaa ulkoisen palautteen avulla «Arns M, Heinrich H, Strehl U. Evaluation of neurof...»4.
   • Hoidon aikana hoidettava tekee jotain tehtävää ja saa välittömän palautteen omasta aivotoiminnastaan siten, että tehtävä etenee, kun tavoiteltu aivotoiminta saavutetaan.
   • Tehtävä voi olla esimerkiksi tietokonepeli, jossa pyritään pitämään palkkia paikoillaan kuvaruudulla tai tunnistetaan samanlaisia eläimiä tms. vaihtuvista kuvista tai vaikkapa elokuva, jonka kuva hämärtyy, jos ei keskity ja tarkentuu taas keskittyessä.
   • Hoidon tavoitteena on, että hoidettava oppii toistuvien harjoitusistuntojen aikana omaa aivosähkökäyräänsä "normalisoimalla" paremmin säätelemään käyttäytymistään.
  • Neurofeedback-hoidoissa hoitokertoja on tavallisesti 30–40. Keskeisenä osana neurofeedback-harjoitteluun kuuluu harjoittelujaksojen välissä tehtävä tarvittavien keskittymis- tms. taitojen harjoittelu tavanomaisissa tilanteissa «Arns M, Heinrich H, Strehl U. Evaluation of neurof...»4.
  • ADHD:n hoidossa on käytetty kolmea hieman toisistaan poikkeavaa protokollaa «Arns M, Heinrich H, Strehl U. Evaluation of neurof...»4.
   • Theta-beta-aaltojen välisestä suhteesta (theta-beta ratio; TBR) annetulla palautteella pyritään ohjaamaan asiakasta lisäämään nopeaa ja vähentämään hidasta toimintaa otsa- ja päälaenlohkojen alueella.
   • Sensomotorisesta rytmistä (SMR) annetulla palautteella pyritään SMR:n amplitudin vahvistamiseen.
   • Hitaiden kortikaalisten aaltojen aktivaatiot (SCP) liittyvät oletetun tapahtuman ennakointiin ja palautteella pyritään niiden vahvistamiseen.

Kirjallisuutta

 1. Rojas NL, Chan E. Old and new controversies in the alternative treatment of attention-deficit hyperactivity disorder. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2005;11:116-30 «PMID: 15977318»PubMed
 2. Huang YS, Chen NH, Li HY ym. Sleep disorders in Taiwanese children with attention deficit/hyperactivity disorder. J Sleep Res 2004;13:269-77 «PMID: 15339263»PubMed
 3. Butnik SM. Neurofeedback in adolescents and adults with attention deficit hyperactivity disorder. J Clin Psychol 2005;61:621-5 «PMID: 15723361»PubMed
 4. Arns M, Heinrich H, Strehl U. Evaluation of neurofeedback in ADHD: the long and winding road. Biol Psychol 2014;95:108-15 «PMID: 24321363»PubMed