Takaisin Tulosta

Strukturoitu vanhempainohjaus ja ADHD

Lisätietoa aiheesta
Leena Pihlakoski
20.11.2016
 • Strukturoitujen vanhempainohjausmenetelmien avulla pyritään parantamaan vanhemman keinoja muokata lapsensa käytöstä sosiaalisissa ympäristöissä.
  • Asiantuntija tai terapeutti opettaa vanhempia
   • tunnistamaan lapsen ongelmallista käytöstä, sitä ylläpitäviä tekijöitä ja käytöksen seurauksia
   • vahvistamaan sosiaalisesti hyväksyttävää käytöstä palkitsemalla lasta kiitoksen, myönteisen huomion tai pienten palkkioiden avulla
   • sammuttamaan kielteistä käytöstä jättämällä se huomioimatta.
  • Lisäksi vanhempainryhmissä tuetaan positiivisia vuorovaikutussuhteita, perheenjäsenten keskinäistä kommunikointia sekä keskittymistä tavoitteisiin ja ongelmanratkaisuun.
  • Vanhempainohjaus toteutuu yleensä siihen suunnitellun käsikirjan mukaisena, ryhmämuotoisena ja sisältää useita vanhemman tai vanhempien tapaamisia. Joihinkin ohjausohjelmiin osallistuvat myös lapset.
  • Vanhempainohjausohjelmat perustuvat kognitiivis-behavioraalisiin ja sosiaalisen oppimisen teorioihin.
  • Suurin osa vanhempainohjausmenetelmistä on suunniteltu lasten uhmakkuus- ja käytösongelmien ehkäisyyn ja hoitoon. Osaan ohjelmista sisältyy ADHD-psykoedukaatiota.
  • Tutkituimpia ryhmämuotoisia vanhempainohjausohjelmia käytösongelmien ja häiriöiden hoidossa ovat Positive Parenting Program (Triple-P) ja Incredible Years (Ihmeelliset vuodet), joista jälkimmäinen on Suomessakin käytössä. Muita Suomessa tunnettuja ja käytettyjä vanhempainohjausohjelmia ovat muun muassa Voimaperheet-verkko-ohjelma sekä pienille ylivilkkaille lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattu Perhekoulu POP.
 • Lähteet «Karjalainen P, Santalahti P, Sihvo S. Are programs...»1, «Webster-Stratton C. Ihmeelliset vuodet–onge...»2, «Sandberg S, Santanen S, Jansson A ym. (toim.) Perh...»3, «Sourander A, McGrath PJ, Ristkari T ym. Internet-A...»4.

Kirjallisuutta

 1. Karjalainen P, Santalahti P, Sihvo S. Are programs supporting parenthood skills effective in the prevention and reduction of conduct disorders and problems of childhood?. Duodecim 2016;132:967-74 «PMID: 27382833»PubMed
 2. Webster-Stratton C. Ihmeelliset vuodet–ongelmanratkaisuopas 2–8-vuotiaiden lasten vanhemmille. 2006. Helsinki: Profami
 3. Sandberg S, Santanen S, Jansson A ym. (toim.) Perhekoulun käsikirja. Käytännön opas vanhemmille. 2004. Helsinki: Suomen Lastenhoitoyhdistys
 4. Sourander A, McGrath PJ, Ristkari T ym. Internet-Assisted Parent Training Intervention for Disruptive Behavior in 4-Year-Old Children: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2016;73:378-87 «PMID: 26913614»PubMed