Takaisin Tulosta

ADHD-oireiden diagnostista arviota varten tarvittavat tiedot

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi
12.10.2016
 • Esitietoja selvitetään lapselta, nuorelta tai aikuiselta itseltään, mahdollisuuksien mukaan läheisiltä ja päivähoidon, koulun tai opiskelupaikan henkilökunnalta «ADHD: Clinical Practice Guideline for the Diagnosi...»1, «National Health and Medical Research Council (2012...»2. Tarvittaessa voidaan pyytää lisätietoja myös muilta lapsen kanssa tiiviisti tekemisissä olevilta aikuisilta tai aikuisen kohdalla arvio työnteon sujumisesta.
 • Haastattelulla selvitetään mahdollisuuksien mukaan «ADHD: Clinical Practice Guideline for the Diagnosi...»1, «National Health and Medical Research Council (2012...»2, «Kooij SJ, Bejerot S, Blackwell A ym. European cons...»3, «Helsedirektoratet. ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse...»4, «Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett k...»5:
  • Lapsuusaikainen kehityshistoria:
   • raskausajan kulku ja kesto
   • äidin raskaudenaikaiset sairaudet ja lääkitykset, tupakan, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö
   • synnytyksen kulku, komplikaatiot, Apgar-pisteet
   • motorinen ja psyykkinen kehitys, kasvu
   • aiemmat sairaudet tai huoli kehityksestä
   • päähän kohdistuneet iskut (mahdolliset aivovammatapahtumat)
   • tapaturma-alttius.
  • Nykyiset oireet (tarvittaessa kartoitus kyselylomakkeilla):
   • alku, nykytila, oirekuvan muutokset, oireiden kesto
   • oireiden esiintyvyys ja haittaavuus eri tilanteissa, eri vuorokauden aikoina
   • oireita voimistavat tai lievittävät tekijät ja tilanteet
   • mahdolliset muut ongelmat (psyykkiset oireet, oppimisvaikeudet, univaikeudet, päihteiden käyttö, kohtaukselliset oireet)
   • oireita mahdollisesti selittävät seikat (univelka, stressi, kofeiinin tai päihteiden käyttö, lääkkeet ja niiden haittavaikutukset).
  • Tämänhetkinen ja aiempi toimintakyky:
   • keskittyminen, impulsiivisuus ja yliaktiivisuus
   • oppimiskyky ja kielelliset taidot
   • kyky ohjata omaa toimintaa, organisoida tekemisiä (esim. kokeisiin lukeminen, läksyjen teko, työtehtävistä suoriutuminen)
   • sosiaaliset taidot (lapsilla arvioitava sekä toisten lasten että aikuisten kanssa)
   • raha-asioista huolehtiminen
   • työstä selviytyminen
   • ajanhallinta
   • arkiaskareista selviytyminen (siivoaminen, pyykkihuolto jne.)
   • osallistuminen ikätasoisiin toimintoihin ja harrastuksiin.
  • Päivittäistoimien sujuvuus:
   • aamutoimet (herääminen, pukeutuminen)
   • ruokailutilanteet, ruokailutottumukset
   • iltatoimet ja nukkumaan meno
   • unen laatu ja määrä
   • hygieniasta huolehtiminen.
  • Aiemmat tutkimukset ja hoidot perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa:
   • aiemmat ja nykyiset tukitoimet tai hoidot sekä niiden vaikutus oireisiin.
  • Lähisukulaisten psykiatriset ja neurologiset sairaudet (ADHD, mielialahäiriöt, muut häiriöt) ja oppimisvaikeudet.
  • Perhetilanne:
   • kasvatusmenetelmät
   • perheenjäsenten jaksaminen ja tuen tarve
   • parisuhteen tilanne.
  • Stressitasoa lisäävät seikat (elämänmuutokset, menetykset, traumaattiset tapahtumat, koulu- tai muu kiusaaminen, kaltoinkohtelu, laiminlyönti, parisuhdeongelmat) sekä oireiden ja muiden seikkojen ajallinen järjestys.

Kirjallisuutta

 1. ADHD: Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents. Subcommittee on attention-deficit/hyperactivity disorder, steering committee on quality improvement and management. Pediatrics 2011. http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2011/10/14/peds.2011-2654.full.pdf
 2. National Health and Medical Research Council (2012). Clinical Practice Points on the diagnosis, assessment and management of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in children and adolescents. Commonwealth of Australia
 3. Kooij SJ, Bejerot S, Blackwell A ym. European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD. BMC Psychiatry 2010;10:67 «PMID: 20815868»PubMed
 4. Helsedirektoratet. ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse – nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging. Rett diagnose – individuell behandling. http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/adhdhyperkinetisk-forstyrrelse/Sider/default.aspx
 5. Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd. Socialstyrelsen 2014