Takaisin Tulosta

ADHD-oireiden hoito epilepsiaa sairastavalla lapsella

Lisätietoa aiheesta
Potilasohje
Arja Voutilainen
15.12.2016
 • ADHD:n hoidosta epilepsiaa sairastavilla lapsilla on vähän, mutta lisääntyvästi tutkimustietoa.
 • Lasten epilepsian hoidossa on syytä arvioida herkästi mahdollisen ADHD:n olemassaoloa, jopa seulontaa suositellaan.
 • ADHD:n hoidon epilepsiaa sairastavalla lapsella tulisi olla monialaista.
 • Ensin tulee tarkistaa epilepsian hoito, tavoitteena parempi kohtaustilanne:
  • mahdollisen polyfarmasian vähentäminen
  • mahdollisesti käyttäytymiseen tai kognitioon vaikuttavan epilepsialääkkeen vaihto toiseen ja
  • muiden oheishäiriöiden ja niiden vaikutusten arviointi.
 • Tukikeinojen ja muiden ei-lääkkeellisten hoitokeinojen käyttöönotossa ei pidä vitkastella.
 • Jos tarvitaan ADHD-lääkitystä, voidaan aloittaa joko metyylifenidaatti tai atomoksetiini «Torres AR, Whitney J, Gonzalez-Heydrich J. Attenti...»1.
 • Kohtaustilanne ei yleensä näytä vaikeutuvan stimulanttihoidon aikana.
 • Tutkimuksissa, joissa todettiin kohtausoireiden vaikeutuminen metyylifenidaatin aloittamisen jälkeen, kohtausoireet palasivat entiselle tasolle stimulantin lopettamisen jälkeen.
  • Myös atomoksetiinia voidaan kokeilla tiheämmin epilepsiakohtauksia saavilla lapsilla, jos metyylifenidaatti ei sovi.

Kirjallisuutta

 1. Torres AR, Whitney J, Gonzalez-Heydrich J. Attention-deficit/hyperactivity disorder in pediatric patients with epilepsy: review of pharmacological treatment. Epilepsy Behav 2008;12:217-33 «PMID: 18065271»PubMed
 2. Fosi T, Lax-Pericall MT, Scott RC ym. Methylphenidate treatment of attention deficit hyperactivity disorder in young people with learning disability and difficult-to-treat epilepsy: evidence of clinical benefit. Epilepsia 2013;54:2071-81 «PMID: 24304474»PubMed
 3. Santos K, Palmini A, Radziuk AL ym. The impact of methylphenidate on seizure frequency and severity in children with attention-deficit-hyperactivity disorder and difficult-to-treat epilepsies. Dev Med Child Neurol 2013;55:654-60 «PMID: 23480530»PubMed
 4. Gonzalez-Heydrich J, Hsin O, Gumlak S ym. Comparing stimulant effects in youth with ADHD symptoms and epilepsy. Epilepsy Behav 2014;36:102-7 «PMID: 24907495»PubMed