Takaisin Tulosta

Unettomuuden vallitsevuus

Lisätietoa aiheesta
Markku Partinen
3.12.2015
Taulukko 1. Unettomuuden esiintyvyys aikuisväestössä «American Academy of Sleep Medicine. International ...»1, «Ohayon MM, Partinen M. Insomnia and global sleep d...»2, «Partinen M, Hublin C. Epidemiology of sleep disord...»3, «Silber MH. Clinical practice. Chronic insomnia. N ...»4.
Unettomuuden määritelmä Esiintyvyys (%)
Unettomuus oireena 30–48
Unettomuutta ≥ 3 päivänä viikossa, tai "usein" tai "aina" 16–21
"Keskivaikea" tai "vaikea" unettomuus oireena 10–28
Unettomuutta ja siitä johtuvia päiväaikaisia haittoja 9–15
Tyytymättömyys unen määrään tai laatuun 8–18
Unettomuus sairausdiagnoosina (DSM-IV) 4,4–11,7

Kirjallisuutta

  1. American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders. 3. painos. Diagnostic and coding manual. (ICSD-3). Westchester, Illinois: American Academy of Sleep Medicine, 2014
  2. Ohayon MM, Partinen M. Insomnia and global sleep dissatisfaction in Finland. J Sleep Res 2002;11:339-46 «PMID: 12464102»PubMed
  3. Partinen M, Hublin C. Epidemiology of sleep disorders. Kirjassa: Principles and practice of sleep medicine. Kryger MH, Roth T, Dement WC (toim.) 4. painos. New York: Elsevier 2005:626-47
  4. Silber MH. Clinical practice. Chronic insomnia. N Engl J Med 2005;353:803-10 «PMID: 16120860»PubMed