Takaisin Tulosta

Kroonisen somaattisen sairauden ja unettomuuden välinen yhteys

Lisätietoa aiheesta
Markku Partinen
3.12.2015

Taulukko Koettujen unihäiriöiden ja -ongelmien yleisyys (%) kakkostyypin diabetesta sairastavilla ja heidän iän ja sukupuolen suhteen kaltaistetuilla verrokeillaan. Diabeetikot olivat tutkimusajankohtana 45–64-vuotiaita, eikä heillä ollut vakavia komplikaatioita....1ja «Koettujen unihäiriöiden ja -ongelmien yleisyys (%) sydäninfarktin sairastaneilla ja heidän iän ja sukupuolen suhteen kaltaistetuilla verrokeillaan. Potilaat olivat tutkimushetkellä 33–65-vuotiaita....»2

Taulukko 1. Koettujen unihäiriöiden ja -ongelmien yleisyys (%) kakkostyypin diabetesta sairastavilla ja heidän iän ja sukupuolen suhteen kaltaistetuilla verrokeillaan. Diabeetikot olivat tutkimusajankohtana 45–64-vuotiaita, eikä heillä ollut vakavia komplikaatioita.
Unihäiriön luonne Diabeetikot (n = 63) Verrokit (n = 62) p-arvo
Uneenpääsyaika > 50 minuuttia 6,3 8,2 NS
Habituaalinen unettomuus 6,4 3,2 NS
Päiväaikainen väsymys 22,2 8,1 NS
Lyhyeksi koettu unen pituus 31,1 21,3 NS
Vaikeus pysyä unessa 32,8 23,7 NS
Ärtyisyys aamulla 25,4 14,8 NS
Halu mennä nukkumaan 82,5 93,5 NS
Satunnainen kuorsaus 85,7 79,0 NS
Habituaalinen unilääkkeiden käyttö 3,2 3,2 NS
Tilastollista vertailua varten alun perin 2- ja 6-luokkaiset haastattelulomakkeiden kysymykset dikotomisoitiin. Tilastollinen testaus tehtiin Fisherin tarkalla testillä (2-puoleinen). Habituaalinen määriteltiin tottumukseksi, jota esiintyi ”usein” tai ”aina”
NS = ei tilastollisesti merkitsevä
Monivertailuasetelman vuoksi merkitsevyyden raja-arvona p-arvo pienempi kuin 0,01
Taulukko 2. Koettujen unihäiriöiden ja -ongelmien yleisyys (%) sydäninfarktin sairastaneilla ja heidän iän ja sukupuolen suhteen kaltaistetuilla verrokeillaan. Potilaat olivat tutkimushetkellä 33–65-vuotiaita.
Unihäiriön luonne Sydäninfarktin sairastaneet (n = 59) Verrokit (n = 341) p-arvo
Uneenpääsyaika > 50 minuuttia 18,9 6,4 < 0,01
Habituaalinen unettomuus 18,6 8,2 NS
Päiväaikainen väsymys 15,3 7,9 NS
Lyhyeksi koettu unen pituus 38,6 33,1 NS
Vaikeus pysyä unessa 40,4 22,8 < 0,01
Ärtyisyys aamulla 24,6 21,7 NS
Halu mennä nukkumaan 67,2 78,0 NS
Habituaalinen kuorsaus 37,9 27,5 NS
Habituaalinen unilääkkeiden käyttö 5,1 4,1 NS
Tilastollista vertailua varten alun perin 2- ja 6-luokkaiset haastattelulomakkeiden kysymykset dikotomisoitiin. Tilastollinen testaus tehtiin Fisherin tarkalla testillä (2-puoleinen). Habituaalinen määriteltiin tottumukseksi, jota esiintyi ”usein” tai ”aina”
NS = ei tilastollisesti merkitsevä
Monivertailuasetelman vuoksi merkitsevyyden raja-arvona p-arvo pienempi kuin 0,01

Kirjallisuutta

  1. Hyyppä MT, Kronholm E. Quality of sleep and chronic illnesses. J Clin Epidemiol 1989;42:633-8 «PMID: 2788211»PubMed