Takaisin Tulosta

Paraplegiapotilaiden unihäiriöiden yleisyys

Lisätietoa aiheesta
Markku Partinen
3.12.2015
Taulukko 1. Koettujen unihäiriöiden ja -ongelmien yleisyys (%) paraplegiapotilailla ja heidän iän ja sukupuolen suhteen kaltaistetuilla verrokeillaan.
Unihäiriön luonne Paraplegiapotilaat (n = 80) Verrokit (n = 249) p-arvo
  • Tilastollista vertailua varten alun perin 2- ja 6-luokkaiset haastattelulomakkeiden kysymykset dikotomisoitiin. Tilastollinen testaus tehtiin Fisherin tarkalla testillä (2-puoleinen). Habituaalinen määriteltiin tottumukseksi, jota esiintyi ”usein” tai ”aina”
  • NS = ei tilastollisesti merkitsevä
  • Monivertailuasetelman vuoksi merkitsevyyden raja-arvona p-arvo < 0,01
Uneenpääsyaika > 50 minuuttia 22,5 4,4 < 0,001
Habituaalinen unettomuus 13,8 4,4 < 0,01
Päiväaikainen väsymys 7,5 5,2 NS
Lyhyeksi koettu unen pituus 22,0 32,0 NS
Vaikeus pysyä unessa 32,4 17,9 < 0,01
Ärtyisyys aamulla 46,7 24,2 < 0,001
Halu mennä nukkumaan 56,3 77,5 < 0,001
Satunnainen kuorsaus 22,8 20,1 NS
Habituaalinen unilääkkeiden käyttö 7,5 2,0 NS

Kirjallisuutta

  1. Hyyppä MT, Kronholm E. Quality of sleep and chronic illnesses. J Clin Epidemiol 1989;42:633-8 «PMID: 2788211»PubMed