Takaisin Tulosta

Affektiivisista mielenterveyshäiriöistä ja tuki- ja liikuntaelinhäiriöistä (reumaattisista häiriöistä) kärsivien unettomuus

Lisätietoa aiheesta
Markku Partinen
3.12.2015
Taulukko 1. Koettujen unihäiriöiden ja -ongelmien yleisyys (%) affektiivisista mielenterveyshäiriöistä ja tuki- ja liikuntaelinhäiriöistä (reumaattisista häiriöistä) kärsivillä.
Unihäiriön luonne Reumaattisista häiriöistä kärsivät (n = 40) Affektiivisista mielenterveyshäiriöistä kärsivät (n = 105) p-arvo
  • Tilastollista vertailua varten alun perin 2- ja 6-luokkaiset haastattelulomakkeiden kysymykset dikotomisoitiin. Tilastollinen testaus tehtiin Fisherin tarkalla testillä (2-puoleinen). Habituaalinen määriteltiin tottumukseksi, jota esiintyi ”usein” tai ”aina”
  • NS = ei tilastollisesti merkitsevä
  • Monivertailuasetelman vuoksi merkitsevyyden raja-arvona p-arvo < 0,01
Uneenpääsyaika > 50 minuuttia 17,5 50,1 < 0,001
Habituaalinen unettomuus 30,0 59,0 < 0,01
Päiväaikainen väsymys 34,2 60,0 < 0,01
Lyhyeksi koettu unen pituus 75,7 76,3 NS
Vaikeus pysyä unessa 71,4 66,7 NS
Ärtyisyys aamulla 45,9 69,4 NS
Halu mennä nukkumaan 80,0 48,1 < 0,01
Satunnainen kuorsaus 20,0 23,3 NS
Habituaalinen unilääkkeiden käyttö 5,0 26,6 < 0,01

Kirjallisuutta

  1. Hyyppä MT, Kronholm E. Quality of sleep and chronic illnesses. J Clin Epidemiol 1989;42:633-8 «PMID: 2788211»PubMed