Takaisin Tulosta

Tupakka, kolajuomat ja alkoholi unihäiriöiden riskitekijöinä

Lisätietoa aiheesta
Markku Partinen
3.12.2015

Tupakka

Tupakointi on yhteydessä unettomuuteen aiheuttamalla nukahtamisvaikeuksia ja huonontamalla yöunen laatua «Jaehne A, Loessl B, Bárkai Z ym. Effects of nicoti...»1. Unettomuus on yksi merkittävä oire tupakoinnista vieraantumisvaiheessa «Etter JF. A self-administered questionnaire to mea...»2, «Cummings KM, Giovino G, Jaén CR ym. Reports of smo...»3. Nikotiinista riippuvainen tupakoitsija saattaa olla tavallista herkempi kärsimään unettomuudesta sen vuoksi, että nukkuessaan hän on ilman tupakkaa tai nikotiinia, ja hän voi alkaa kärsiä vieroitusoireista «Jaehne A, Loessl B, Bárkai Z ym. Effects of nicoti...»1, «Yun AJ, Bazar KA, Lee PY ym. The smoking gun: many...»4. Vieroitusvaiheeseen liittyvästä unettomuudesta huolimatta tupakoinnin lopettamista kannattaa tukea, koska tupakoinnin lopettamisella saavutetaan suuri määrä muita terveydellisiä hyötyjä.

Kofeiinia sisältävät tuotteet

Kofeiini on tunnetusti piristävä aine, joka sitoutuu adenosiinireseptoreihin ja estää siten adenosiinin nukuttavaa vaikutusta «Martikainen K. Väsymyksen monet kasvot. Suom Lääkä...»5. Kofeiinia on muun muassa kahvissa, teessä, kolajuomissa ja tummassa suklaassa.

Suomalaisten kahvin kulutus henkeä kohti vastaa noin 300 mg kofeiinia päivittäin. Kofeiini imeytyy hyvin ruoansulatuskanavasta. Kofeiinin huippupitoisuus veressä esimerkiksi kahvikupillisen nauttimisen jälkeen saavutetaan nopeasti (30–45 minuutissa).

Kofeiinin eliminaation puoliintumisaika on noin 250 minuuttia ja sen vaikutus vireystilaan kestää 5–7 tuntia. Draken työryhmän tutkimuksessa «Drake C, Roehrs T, Shambroom J ym. Caffeine effect...»6 400 mg kofeiinia nautittuna 3 tuntia ennen nukkumaanmenoa vaikeutti nukahtamista enemmän kuin kahvin nauttiminen juuri ennen vuoteeseen menoa tai 6 tuntia aikaisemmin. Yöunen määrä lyheni merkitsevästi myös niillä, jotka olivat nauttineet kahvia 6 tuntia ennen nukkumaanmenoa «Drake C, Roehrs T, Shambroom J ym. Caffeine effect...»6. Joillakin unettomuudesta kärsivillä ihmisillä jopa aamupäivällä nautittu runsas kahvin juonti voi vaikeuttaa nukahtamista illalla. Kerta-annoksena otettu 2–6 mg/kg annos (aikuisilla 200–400 mg) kofeiinia vaikuttaa piristävästi «Drake C, Roehrs T, Shambroom J ym. Caffeine effect...»6, «Akerstedt T, Landstrom U. Work place countermeasur...»7, «Gonzalez de Mejia E, Ramirez-Mares MV. Impact of c...»8. Runsas kofeiinin käyttö hidastaa nukahtamista MSLT-testin perusteella «Drake C, Roehrs T, Shambroom J ym. Caffeine effect...»6, «Bonnet MH, Arand DL. Caffeine use as a model of ac...»9.

Kofeiinin jatkuva käyttö aiheuttaa lievää riippuvuutta, mutta sitä ei pidetä terveydelle vaarallisena – etenkin kun kofeiinilla on todettu olevan useita terveyttä parantavia vaikutuksia «Drake C, Roehrs T, Shambroom J ym. Caffeine effect...»6. Kahviin tottuneilla ihmisillä sen nauttiminen yleensä lisää tarkkaavaisuuden tunnetta ja vähentää ärtyneisyyttä, mutta siihen tottumattomilla kofeiini saattaa aiheuttaa erilaisia haittavaikutuksia, kuten ärtyisyyttä ja päänsärkyä. Kofeiiniriippuvuuteen liittyy haittavaikutuksena ns. rebound-päänsärky, kun kofeiinia ei ole saatavilla. Univajeen aikana nautittu suuri kofeiiniannos saattaa lyhentää univajeen jälkeisen unen pituutta ja vähentää unen syvyyttä «LaJambe CM, Kamimori GH, Belenky G ym. Caffeine ef...»10. Säännöllisillä kahvin nauttijoilla tällainen vaikutus lienee kuitenkin vähäisempi «LaJambe CM, Kamimori GH, Belenky G ym. Caffeine ef...»10.

On todettu, että sairaalahoidossa olevilla iäkkäillä henkilöillä veren korkea kofeiinipitoisuus assosioituu univaikeuksiin «Curless R, French JM, James OF ym. Is caffeine a f...»11. Kofeiinipitoisten tuotteiden käytön iäkkäälle sairaalapotilaalle aiheuttaman unettomuuden ensisijainen hoitokeino on kofeiinin nauttimisen vähentäminen.

Alkoholi

Pieni alkoholimäärä (2–3 annosta) ennen nukkumaanmenoa auttaa nukahtamista, mutta säännöllisesti käytettynä teho kuitenkin näyttää katoavan «Stein MD, Friedmann PD. Disturbed sleep and its re...»12. Runsas alkoholin käyttö ilmeisesti aiheuttaa unettomuutta ja päiväaikaista väsymystä «Stein MD, Friedmann PD. Disturbed sleep and its re...»12, «Irwin MR, Valladares EM, Motivala S ym. Associatio...»13, «Lahti T, Methuen T, Roine R ym. The impacts of nit...»14. Unettomuus kestää usein pitkään alkoholin käytön loputtuakin «Currie SR, Clark S, Rimac S ym. Comprehensive asse...»15.

Noin puolet alkoholisteista kärsii unettomuudesta «Brower KJ. Insomnia, alcoholism and relapse. Sleep...»16 jopa useita kuukausia alkoholin käytön päätyttyä «Currie SR, Clark S, Rimac S ym. Comprehensive asse...»17. Alkoholistien unihäiriöt ennustavat alkoholin liikakäytön jatkumista «Conroy DA, Todd Arnedt J, Brower KJ ym. Perception...»18, «Brower KJ, Aldrich MS, Robinson EA ym. Insomnia, s...»19. Alkoholiongelmasta toipuva saattaa hyötyä kognitiivis-behavioraalisten menetelmien käyttämisestä unettomuuteen «Currie SR, Clark S, Hodgins DC ym. Randomized cont...»20, «Currie SR, Clark S, Hodgins DC ym. Randomized cont...»21.

Kirjallisuutta

 1. Jaehne A, Loessl B, Bárkai Z ym. Effects of nicotine on sleep during consumption, withdrawal and replacement therapy. Sleep Med Rev 2009;13:363-77 «PMID: 19345124»PubMed
 2. Etter JF. A self-administered questionnaire to measure cigarette withdrawal symptoms: the Cigarette Withdrawal Scale. Nicotine Tob Res 2005;7:47-57 «PMID: 15804677»PubMed
 3. Cummings KM, Giovino G, Jaén CR ym. Reports of smoking withdrawal symptoms over a 21 day period of abstinence. Addict Behav 1985;10:373-81 «PMID: 4091070»PubMed
 4. Yun AJ, Bazar KA, Lee PY ym. The smoking gun: many conditions associated with tobacco exposure may be attributable to paradoxical compensatory autonomic responses to nicotine. Med Hypotheses 2005;64:1073-9 «PMID: 15823687»PubMed
 5. Martikainen K. Väsymyksen monet kasvot. Suom Lääkäril 2001;37:3709-14
 6. Drake C, Roehrs T, Shambroom J ym. Caffeine effects on sleep taken 0, 3, or 6 hours before going to bed. J Clin Sleep Med 2013;9:1195-200 «PMID: 24235903»PubMed
 7. Akerstedt T, Landstrom U. Work place countermeasures of night shift fatigue. J Ind Ergon 1998;21:167-78
 8. Gonzalez de Mejia E, Ramirez-Mares MV. Impact of caffeine and coffee on our health. Trends Endocrinol Metab 2014;25:489-92 «PMID: 25124982»PubMed
 9. Bonnet MH, Arand DL. Caffeine use as a model of acute and chronic insomnia. Sleep 1992;15:526-36 «PMID: 1475567»PubMed
 10. LaJambe CM, Kamimori GH, Belenky G ym. Caffeine effects on recovery sleep following 27 h total sleep deprivation. Aviat Space Environ Med 2005;76:108-13 «PMID: 15742825»PubMed
 11. Curless R, French JM, James OF ym. Is caffeine a factor in subjective insomnia of elderly people? Age Ageing 1993;22:41-5 «PMID: 8438665»PubMed
 12. Stein MD, Friedmann PD. Disturbed sleep and its relationship to alcohol use. Subst Abus 2006;26:1-13
 13. Irwin MR, Valladares EM, Motivala S ym. Association between nocturnal vagal tone and sleep depth, sleep quality, and fatigue in alcohol dependence. Psychosom Med 2006;68:159-66 «PMID: 16449427»PubMed
 14. Lahti T, Methuen T, Roine R ym. The impacts of nitrous oxide gas on sleep quality during alcohol withdrawal. BMC Res Notes 2011;4:108 «PMID: 21470436»PubMed
 15. Currie SR, Clark S, Rimac S ym. Comprehensive assessment of insomnia in recovering alcoholics using daily sleep diaries and ambulatory monitoring. Alcohol Clin Exp Res 2003;27:1262-9 «PMID: 12966320»PubMed
 16. Brower KJ. Insomnia, alcoholism and relapse. Sleep Med Rev 2003;7:523-39 «PMID: 15018094»PubMed
 17. Currie SR, Clark S, Rimac S ym. Comprehensive assessment of insomnia in recovering alcoholics using daily sleep diaries and ambulatory monitoring. Alcohol Clin Exp Res 2003;27:1262-9 «PMID: 12966320»PubMed
 18. Conroy DA, Todd Arnedt J, Brower KJ ym. Perception of sleep in recovering alcohol-dependent patients with insomnia: relationship with future drinking. Alcohol Clin Exp Res 2006;30:1992-9 «PMID: 17117964»PubMed
 19. Brower KJ, Aldrich MS, Robinson EA ym. Insomnia, self-medication, and relapse to alcoholism. Am J Psychiatry 2001;158:399-404 «PMID: 11229980»PubMed
 20. Currie SR, Clark S, Hodgins DC ym. Randomized controlled trial of brief cognitive-behavioural interventions for insomnia in recovering alcoholics. Addiction 2004;99:1121-32 «PMID: 15317632»PubMed
 21. Currie SR, Clark S, Hodgins DC ym. Randomized controlled trial of brief cognitive-behavioural interventions for insomnia in recovering alcoholics. Addiction 2004;99:1121-32 «PMID: 15317632»PubMed