Takaisin Tulosta

Unettomuuden lääkehoidon tavallisimpia ongelmia

Lisätietoa aiheesta
Markku Partinen
3.12.2015
Taulukko 1. Unettomuuden lääkehoidon ongelmia.
Tilanne Ongelmia
Autolla ajaminen Väsymys, tarkkaavuuden ongelmat
Varoajan tulisi olla vähintään 7 tuntia käytettäessä tsolpideemia tai tsaleplonia. Muiden lääkkeiden kohdalla varoaika on pitempi.
Tsolpideemin käytön yhteydessä on etenkin naisilla kuvattu myös unissakävelyä, jonka aikana henkilö on ajanut autoa. Naisilla suurin tsolpideemin suositusannos on 5 mg.
Etenkin ikääntyneillä tsopikloni voi vaikuttaa haitallisesti autolla ajamiseen vielä 10 tuntia lääkkeen ottamisesta
Ylisuuria annoksia käytettäessä on autolla ajaminen kiellettyä
Jos potilas käyttää unilääkkeitä jatkuvasti vastoin lääkärin ohjeita, autolla ajaminen on kiellettyä ja ilmoitusvelvoite täyttyy
Lääkärin on perusteltava sairauskertomukseen, miksi hänen mielestään potilas voi ajaa autoa unilääkkeiden käyttämisestä huolimatta
Iän vaikutus Puoliintumisajan piteneminen huomioitava
Kaatumiset, yöllinen sekavuus
Muistihäiriöt
Yhteisvaikutukset Lääkepitoisuuksien kasvu (esimerkiksi makrolidit ja sienilääkkeet)
Alkoholisti Helpompi riippuvuuden kehittyminen muun muassa bentsodiatsepiineihin ja pregabaliiniin
Raskaus Unilääkkeitä tulee välttää
Tilapäinen bentsodiatsepiinin käyttäminen voi tulla kyseeseen vaikeassa unettomuudessa
Imettävä äiti Imetettävän lapsen mahdollinen sedaatio
Tavallinen unilääkeannos ei riitä Diagnoosi on tarkistettava
Jos etenkin bentsodiatsepiinien tai muiden GABA-mimeettien annos jatkuvasti nousee, on kyseessä usein unettomuus, jota ei tulisi hoitaa lainkaan unilääkkeillä
Vaihtoehtoisesti kyseessä voi olla lääkkeeseen kehittynyt toleranssi tai riippuvuus, joka tulee hoitaa muutoin kuin jatkamalla unilääkitystä
Potilas käyttää samana yönä kahta eri unilääkettä Erilaisten bentsodiatsepiinien tai niiden kaltaisten unilääkkeiden käyttämisen mielekkyydestä saman yön aikana ei ole näyttöä. Se lisää lääkehoidon haittoja.
Pitkävaikutteisen unilääkkeen ottaminen illalla ja tarvittaessa lyhtyvaikutteisen lääkkeen ottaminen aamuyöllä Tällaisesta yhdistelmähoidosta ei ole näyttöä ja sitä tulee välttää
Lääkkeiden haitat kasvavat
Autoa ei saa missään tapauksessa lähteä ajamaan seuraavana päivänä
Melatoniinin ottaminen aamuyöllä tai aamulla Melatoniini on pimeähormoni, joka kertoo aivoille, että yö on tulossa. Melatoniini tulisi ottaa aina ennen puoltayötä.
Mirtatsapiini, muu antidepressiiva tai ketiapiini aiheuttaa levottoman olon Kyseessä voi olla levottomien jalkojen oireyhtymä, jota nämä lääkkeet saattavat pahentaa