Takaisin Tulosta

Diabeetikon liikuntakelpoisuus

Lisätietoa aiheesta
Rainer Rauramaa
16.10.2015

Diabeetikon liikuntakelpoisuuden selvittäminen lääkärin vastaanotolla

 • Diabeteksen komplikaatiot ovat harvoin absoluuttinen vasta-aihe yksilöllisesti suunnitellulle kevyelle liikunnalle, mutta ne edellyttävät hoitavan lääkärin arviota.
 • Ennen liikuntahoidon aloittamista tehdään huolellinen kliininen status ja selvitetään erityisesti
  • kardiovaskulaariset riskitekijät
  • metabolinen oireyhtymä
  • makrovaskulaariset komplikaatiot
  • mikrovaskulaariset komplikaatiot
  • perifeerinen neuropatia
  • autonominen neuropatia.
 • Perifeerinen neuropatia, etenkin alaraajoissa, on huomioitava liikuntaohjelmaa suunniteltaessa; päivittäinen hygienia, kelvolliset sukat ja kunnolliset kengät ovat yksinkertaisia, mutta tärkeitä asioita ehkäistessä haavojen syntyä ja edelleen niiden infektoitumista.
 • Lääkärin hyväksyntä on tarpeen mille tahansa liikuntaohjelmalle, mikäli potilaalla on todettu kardiovaskulaarinen autonominen neuropatia: oireeton sydänlihasiskemia, sydäninfarktin jälkitila, takykardia levossa ja rasituksen alkuvaiheessa, alentunut maksimisyke, alentunut suorituskyky, hypotensioalttius rasittavan liikuntasuorituksen jälkeen, lämmönsäätelyhäiriöt, dehydraatioalttius, hypoglykemia-alttius.
 • Asennon muutoksen liittyvä hypotensio ilmenee riittämättömänä syke- ja verenpainevasteena progressiivisessa rasituskokeessa; tällöin matalaintensiteettinen liikunta on sopivaa.
 • Mikroalbuminuria ja nefropatia eivät aseta rajoituksia kevyelle liikuntaohjelmalle; kuitenkin, kun diabeetikko aikoo aloittaa liikuntaohjelman, jonka kuormitustaso on selvästi rasittavampaa kuin jokapäiväisen elämän asettamat vaatimukset, kliininen rasituskoe on aiheellinen.
 • Mikäli diabeetikolla on proliferoiva tai vaikea-asteinen non-proliferativiinen retinopatia, voimakkaasti rasittava aerobinen tai lihasvoimaharjoittelu on vasta-aiheista.
 • Viite «Sigal RJ, Kenny GP, Wasserman DH ym. Physical acti...»1.

Kirjallisuutta

 1. Sigal RJ, Kenny GP, Wasserman DH ym. Physical activity/exercise and type 2 diabetes. Diabetes Care 2004;27:2518-39 «PMID: 15451933»PubMed