Takaisin Tulosta

Keuhkojen toimintakokeet keuhkopotilaalla

Lisätietoa aiheesta
Heikki Tikkanen
28.12.2015

Keuhkojen toimintaa kuvastavien tutkimusten käyttö keuhkopotilaan sairautta ja liikuntakykyä arvioitaessa

Taulukko 1. Keuhkojen toimintaa kuvastavien tutkimusten käyttö keuhkopotilaan sairautta ja liikuntakykyä arvioitaessa.
Tutkimus Tietoarvo
PEF-puhallus
  1. Astman perustutkimus ja hoidon seurannan apuväline myös kotioloissa.
  2. Kuvastaa huippuvirtausta, mutta ei muita uloshengityksen virtauksia.
Spirometria ja bronkodilataatiokoe
  1. Ventilaatiofunktion laboratorio-oloissa suoritettava perusmittaus, joka kuvastaa ilman virtausta keuhkoputkissa.
  2. Kuvastaa ventilaatiota, mutta ei kaasujen vaihduntaa.
Epäspesifiset altistuskokeet histamiinilla tai metakoliinilla Keuhkoputkien supistumisherkkyyden arviointi.
Diffuusiokapasiteetin mittaus Kuvastaa kaasujen diffuusiota alveolien ja keuhkokapillaarien välillä.
Kliininen rasituskoe polkupyöräergometri tai juoksumatto
  1. Kuvastaa potilaan rasituksensietoa, josta saadaan tarkempi kliininen kuva täydentämään esitietoja.
  2. Lisämittauksena oksimetria kertoo keuhkojen hapetustoiminnan kyvystä.
  3. Yhdistetty PEF-mittaus tai spirometria on spesifinen astman diagnostiikassa.
Spiroergometria Antaa tulosprofiilin potilaan rasituksen aikaisesta ventilaatiosta, kaasujenvaihdunnasta sekä lihasmetaboliasta.