Takaisin Tulosta

Biofilmin määritelmä

Lisätietoa aiheesta
Karieksen hallinnan Käypä hoito -työryhmä
10.2.2009
  • Hampaan pinnoilla esiintyvä biofilmi on mikrobeista ja niiden tuottamista aineenvaihduntatuotteista muodostunut rakenne, joka
    • helpottaa bakteerien kiinnittymistä hampaan pintaan
    • suojaa mikrobeja fysikaalisilta ja kemiallisilta ärsytyksiltä ja
    • toimii mikrobeille ravintona.
  • Biofilmi muistuttaa elävää organismia ja mahdollistaa erilaisten mikrobien välisen vuorovaikutuksen: kommunikaation, ravinnonsaannin, jätehuollon ja puolustuksen.
  • Hampaan pinnan biofilmiä kutsutaan myös hammasplakiksi.