Takaisin Tulosta

Fluorin käyttö hampaiden hoidossa systeemisesti ja paikallisesti

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Karies (hallinta)
27.8.2020
 • Systeeminen fluorin käyttö tarkoittaa, että fluoria tarkoituksellisesti niellään, jolloin se kulkeutuu verenkierron kautta elimistöön mukaan lukien suun nesteet ja mahdollisesti kehittymässä olevat hampaat.
  • Maailmalla yleisimpiä nieltäväksi tarkoitetuttuja fluorivalmisteita ovat fluorattu juomavesi, fluorattu suola, fluorattu maito ja kokonaisina nieltävät fluoritabletit.
  • Fluorattu juomavesi ja fluoritabletit ovat olleet käytössä myös Suomessa.
   • Huolimatta siitä, että fluoratun juomaveden kustannusvaikuttavuudesta hampaiden reikiintymisen ehkäisyssä on vakuuttavaa näyttöä, juomavettä on fluorattu Suomessa vain yhdellä paikkakunnalla, Kuopiossa, jossa fluoraus aloitettiin vuonna 1959. Fluorauksesta luovuttiin vuonna 1992.
   • Kokonaisina nieltäviä fluoritabletteja on alle kouluikäisille suositeltu yleisesti 1970-luvulta lähtien. Suomessa on imeskelytabletteja yhä saatavilla apteekeista, ja niiden käyttöä suositellaan yksilöllisesti. Kokonaisena niellyn fluoritabletin paikallinen vaikutus on vähäinen. Lisäksi nielty fluori voi altistaa pikkulapset laikkukiilteisyydelle eli hammasfluoroosille.
 • Paikallisessa fluorin käytössä fluori saatetaan kosketuksiin puhjenneen hampaan pinnan kanssa eikä sitä tarkoituksellisesti niellä.
  • Omahoidossa yleisimpiä paikalliskäyttöön tarkoitettuja fluorivalmisteita ovat fluorihammastahnat ja -liuokset.
  • Suomen hammashoitoloissa fluorilakka on yleisin fluorin paikalliskäyttöön tarkoitettu valmiste.
 • Kaikilla fluorin käyttötavoilla on aina sekä systeemisiä että paikallisia vaikutuksia, joten niitä ei voida erotella jyrkästi toisistaan.
  • Esimerkiksi imeskeltävien fluoritablettien päävaikutuksena pidetään paikallista vaikutusta suussa, vaikka imeskeltynä tuote tulee niellyksi. Tablettien kaikki ainesosat soveltuvat nieltäviksi.
  • Hammastahnan tarkoitus on vaikuttaa paikallisesti; sitä ei ole tarkoitettu nieltäväksi. Harjauksen päätteeksi tahnavaahto syljetään pois, ja suu huuhdellaan pienellä vesimäärällä.