Takaisin Tulosta

Fluorin käyttö systeemisesti ja paikallisesti

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Karieksen hallinta
11.8.2014
 • Systeeminen fluorin käyttö tarkoittaa, että fluoria tarkoituksellisesti niellään, jolloin se kulkeutuu verenkierron kautta elimistöön suun nesteet ja mahdollisesti kehittymässä olevat hampaat mukaan lukien.
  • Maailmalla yleisimpiä nieltäväksi tarkoitetuttuja fluorivalmisteita ovat fluorattu juomavesi, fluorattu suola, fluorattu maito ja kokonaisina nieltävät fluoritabletit.
  • Fluorattu juomavesi ja fluoritabletit ovat olleet käytössä myös Suomessa.
   • Huolimatta siitä, että fluoratun juomaveden kustannus-vaikuttavuudesta hampaiden reikiintymisen ehkäisyssä on vakuuttavaa näyttöä, juomavettä on fluorattu Suomessa vain yhdellä paikkakunnalla, Kuopiossa, jossa fluoraus aloitettiin vuonna 1959. Kaupunkilaisten vastustuksen vuoksi fluorauksesta luovuttiin vuonna 1992.
   • Kokonaisina nieltäviä fluoritabletteja on alle kouluikäisille suositeltu yleisesti 1970-luvulta lähtien. Tabletteja on yhä saatavilla apteekeista, mutta niiden käyttöä ei enää suositella, sillä kokonaisena niellyn fluoritabletin paikallinen vaikutus on vähäinen. Lisäksi nielty fluori voi altistaa pikkulapset laikkukiilteisyydelle eli hammasfluoroosille.
 • Paikallisessa fluorin käytössä fluori saatetaan kosketuksiin puhjenneen hampaan pinnan kanssa eikä sitä tarkoituksellisesti niellä.
  • Omahoidossa yleisimpiä paikalliskäyttöön tarkoitettuja fluorivalmisteita ovat fluorihammastahnat ja -liuokset.
  • Suomen hammashoitoloissa fluorilakka on yleisin fluorin paikalliskäyttöön tarkoitettu valmiste.
 • Kaikilla fluorin käyttötavoilla on aina sekä systeemisiä että paikallisia vaikutuksia, joten niitä ei voida erotella jyrkästi toisistaan. Esimerkiksi imeskeltävien fluoritablettien päävaikutuksena pidetään paikallista vaikutusta suussa, vaikka imeskeltynä tuote tulee niellyksi. Tablettien kaikki ainesosat soveltuvat nieltäviksi.