Takaisin Tulosta

Syljenerityksen mittausohjeet ja viitearvot

Lisätietoa aiheesta
Anne Laajala
27.8.2020

Syljeneritys voi alentua monista tekijöistä johtuen, mutta yleisimmin syljeneritys vähenee lääkitysten tai perussairauksien vuoksi. Jos mitattuna leposyljen erityisnopeus on alle 1,5 ml/15 min, on kyseessä hyposalivaatio (ks. taulukko «Normaalin ja hyposalivaation viitearvot ....»1). Raja-arvoa käytetään esimerkiksi Sjögrenin syndrooman yhtenä diagnoosin osakriteerinä.

Suun kuivuuden tunne eli kserostomia tarkoittaa potilaan subjektiivista tuntemusta siitä, että suu on kuiva. Kserostomiaan voi liittyä tai olla liittymättä syljeneritysnopeuden alenemista «Ligtenberg AJM, Veerman ECI. Saliva: Secretion and...»1.

Syljeneritys mitataan potilaskäynnin aluksi, jolloin keskusteleminen tai suun ja hampaiston tutkiminen ei vääristä syljeneritysmittausta. Ennen sylkimittausta tulee olla syömättä, ja juomatta tunti. Mittaaminen tehdään puoli-istuvassa, etukumarassa asennossa potilashuoneessa tai muussa rauhallisessa tilassa (kuva «Syljeneritysmittauksen asento»1). Mittaus aloitetaan leposyljenerityksen mittaamisella. Potilas valuttaa mittakuppiin kaiken suuhun tulevan syljen 15 minuutin ajan. Keskustelua, huulten ja kielen liikuttelua tulee välttää mittauksen ajan. Mittausta varten tarvitaan seuraavat välineet (ks. kuva «Syljeneritysmittauksen välineistö»2).

Kuva 1.

Syljeneritysmittauksen asento

© HLT Tarja Tanner, Oulun yliopisto

Kuva 2.

Syljeneritysmittauksen välineistönä on 2 mittakuppia (esimerkiksi lääkemitta) erikseen leposyljen ja stimuloidun syljenerityksen mittaamiseen. Parafiininpalanen tarvitaan syljenerityksen stimuloimiseen.

© HLT Tarja Tanner, Oulun yliopisto

Stimuloidun syljenerityksen mittauksen aluksi potilas pureskelee 1 minuutin ajan parafiinipalasta ja nielee suuhun erittyvän syljen. Tämän jälkeen potilas jatkaa parafiinin pureskelua 5 minuutin ajan, ja valuttaa mittausaikana suuhun erittyvän syljen uuteen mittakuppiin.

Mittausten jälkeen erittyneen syljen määrää verrataan viitearvoihin (taulukko «Normaalin ja hyposalivaation viitearvot ....»1). Mikäli arvot ovat normaaliarvoja alhaisemmat, tulee syljeneritysnopeus mitata jatkossa uudelleen, sillä potilaalle voi olla kehittymässä hyposalivaatio.

Taulukko 1. Normaalin ja hyposalivaation viitearvot «Pedersen AML, Sørensen CE, Proctor GB ym. Salivary...»2.
Normaali Hyposalivaatio
Stimuloitu sylki ml / min > 1,5–2,0 < 0,7
ml/ 5 min > 7,5 < 3,5
Leposylki ml / min > 0,3–0,4 < 0,1
ml / 15 min > 4,5 < 1,5

Kirjallisuutta

  1. Ligtenberg AJM, Veerman ECI. Saliva: Secretion and functions. Monogr Oral Sci 2014;24:pp I-VI
  2. Pedersen AML, Sørensen CE, Proctor GB ym. Salivary secretion in health and disease. J Oral Rehabil 2018;45:730-746 «PMID: 29878444»PubMed