Takaisin Tulosta

Alkoholiongelmaisen hoito, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
21.8.2018

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 21.8.2018
 • Päivitetty kohtaa alkoholinkäytön välttämisestä imettämisen aikana.

2. päivitys

 • Julkaistu: 4.11.2015
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä:
  • Hannu Alho (puheenjohtaja)
  • Kari Eskola (kokoava kirjoittaja)
  • Mauri Aalto
  • Ilona Autti-Rämö
  • Antti Holopainen
  • Tiina Kaarne
  • Jorma Komulainen (Käypä hoito -toimittaja)
  • Onni Niemelä
  • Solja Niemelä
  • Kaarlo Simojoki
  • Markus Sundqvist
  • Helena Vorma
   • Asiantuntijat:
   • Elina Kinnunen
   • Satu Kivitie-Kallio
   • Kimmo Kuoppasalmi

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 7.2.2011
 • Suositukseen lisättiin maininta nk. antabussopimuksesta.

1. päivitys

 • Julkaistu: 3.5.2010
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä:
  • Hannu Alho (puheenjohtaja)
  • Mauri Aalto
  • Kari Eskola
  • Antti Holopainen
  • Juhani Juntunen
  • Olli Kampman (Käypä hoito -toimittaja)
  • Rauno Mäkelä
  • Solja Niemelä
  • Kari Poikolainen
  • Kaija Seppä
  • Helena Vorma
   • Asiantuntijat:
   • Ilona Autti-Rämö
   • Satu Kivitie-Kallio
   • Kimmo Kuoppasalmi
   • Tuuli Pitkänen

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 11.4.2005
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä:
  • Mikko Salaspuro (puheenjohtaja)
  • Hannu Alho
  • Ilona Autti-Rämö (Käypä hoito -toimittaja)
  • Kari Eskola
  • Antti Holopainen
  • Satu Kivitie-Kallio
  • Jouko Lönnqvist
  • Rauno Mäkelä
  • Kari Poikolainen
  • Risto P. Roine
  • Pekka Saarnio
  • Kaija Seppä
  • Juha Teirilä
  • Helena Vorma