Takaisin Tulosta

Taustavaatimukset toorisen tekomykiön käytölle

Lisätietoa aiheesta
Reijo Linnola
27.2.2019

Milloin suositellaan toorista tekomykiötä?

Seuraavat edellytykset pitää täyttyä, jotta toorista tekomykiötä voidaan suositella käytettäväksi:

  1. Toorinen tekomykiö pitää pystyä asettamaan haluttuun akselisuuntaan sarveiskalvolta mitatun hajataiton mukaisesti.
  2. Toorisen tekomykiön pitää pysyä halutussa asennossa postoperatiivisesti ja pitää pystyä osoittamaan, että potilaat hyötyvät toorisesta tekomykiöstä.
  3. Potilaalla todetaan merkittävä astigmatia

Seuraavat 3 tutkimusta puoltavat toorisen tekomykiön käyttöä:

Hydrophobisen akryylitekomykiön akselisuunta mitattiin digitaalivalokuvista heti postoperatiivisesti ja 6 kuukauden kuluttua 17 potilaalla. Tekomykiön rotaatio tällä aikavälillä osoittautui vähäiseksi: mediaanirotaatio oli 0,7 astetta (vaihteluväli 0,1–1,8 astetta) «Weinand F, Jung A, Stein A ym. Rotational stabilit...»1.

36 potilasta/51 silmää operoitiin, ja kaihileikkauksessa silmiin implantoitiin toorinen hydrophobinen akryylitekomykiö. Toorisen tekomykiön postoperatiivinen akselisuunta mitattiin, ja sitä verrattiin preoperatiivisesti määritettyyn, haluttuun akselisuuntaan. Akselisuunta poikkesi halutusta akselisuunnasta 2,55 ± 2,76 astetta ja 2,65 ± 1,98 astetta 2 eri tavalla mitattuna. Toorinen tekomykiö saatiin asetettua halutulla tarkkuudella hajataittoakseliin nähden «Carey PJ, Leccisotti A, McGilligan VE ym. Assessme...»2.

43 potilaan 53 silmää operoitiin, ja silmiin implantoitiin toorinen hydrophobinen akryylitekomykiö. Preoperatiivinen topografinen astigmatia oli 2,77 ± 1,55D. Postoperatiivisesti refraktiivinen astigmatia oli 0,75D (74 % silmistä) ja alle 1,0D (91 % silmistä). 80 % silmistä näki ilman laseja 20/25 tai paremmin «Bauer NJ, de Vries NE, Webers CA ym. Astigmatism m...»3.

Kirjallisuutta

  1. Weinand F, Jung A, Stein A ym. Rotational stability of a single-piece hydrophobic acrylic intraocular lens: new method for high-precision rotation control. J Cataract Refract Surg 2007;33:800-3 «PMID: 17466851»PubMed
  2. Carey PJ, Leccisotti A, McGilligan VE ym. Assessment of toric intraocular lens alignment by a refractive power/corneal analyzer system and slitlamp observation. J Cataract Refract Surg 2010;36:222-9 «PMID: 20152601»PubMed
  3. Bauer NJ, de Vries NE, Webers CA ym. Astigmatism management in cataract surgery with the AcrySof toric intraocular lens. J Cataract Refract Surg 2008;34:1483-8 «PMID: 18721707»PubMed