Takaisin Tulosta

ADHD:n diagnostisen arvion muistilista

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi, Arja Voutilainen ja Leena Pihlakoski
12.10.2016
 • Täyttyvätkö diagnostiset oirekriteerit (joko ICD-10 «Tautiluokitus ICD10, suomalainen 3. uudistettu pai...»1 tai DSM5 «American Psychiatric Association. Diagnostic and S...»2 mukaan)?
  • tarkkaamattomuusoireiden määrä
  • impulsiivisuus/ylivilkkausoireiden määrä
  • Onko oireilu ollut pitkäaikaista (yli 6 kuukautta)?
  • Onko oireita esiintynyt jo ennen kouluikää tai viimeistään ennen 12 vuoden ikää?
 • Esiintyykö oireita useassa eri tilanteessa, eri ihmisten kanssa?
  • Onko oireita vaikeuttavat tai helpottavat tekijät otettu huomioon oireita arvioitaessa?
 • Onko muita sairauksia tai syitä, joilla oireet voisivat selittyä paremmin?
 • Onko elämäntilanne selvitetty riittävän tarkasti?
  • ajankohtaiset ja pitkäaikaiset stressitekijät
  • vuorokausirytmi, nukkuminen
  • päihteiden käyttö (oma tai perheenjäsenten)
  • väkivalta, kaltoinkohtelu ja muut traumat
  • lapsilla:
   • vanhempien kasvatuskäytännöt
   • perheen sisäiset ristiriidat
   • vanhempien jaksaminen ja mahdolliset arjen hallintaan vaikuttavat ongelmat
 • Onko sukuanamneesia selvitetty riittävän tarkasti (ADHD, autismikirjon häiriöt, puheenkehityksen ongelmat, oppimisvaikeudet, mielialahäiriöt, sydänsairaudet, äkkikuolemat, muut)?
 • Onko aiempia tutkimuksia tai sairauskertomuksista saatavaa tietoa aiemmasta oireilusta?
 • Tarvitaanko lisätutkimuksia erotusdiagnostiikkaa tai hoidon/kuntoutuksen suunnittelua varten?
  • psykologiset tai neuropsykologiset tutkimukset
  • lapsilla
   • puheterapeutin tutkimus (ongelmia puheen kehityksessä, ymmärtämisessä tai tuotossa)
   • toimintaterapeutin arvio (motoriikan kehityksen viiveet, epäily aistitiedon käsittelyn ongelmista)
  • muut tutkimukset (laboratoriokokeet, EEG, EKG, muun erikoisalan konsultaatio)
 • Onko aiemmin kokeiltu jotakin hoitoa? Millainen on ollut teho?
 • Onko tukitoimet jo käynnistetty?
  • Onko seurannan vastuuhenkilöstä sovittu?

Kirjallisuutta

 1. Tautiluokitus ICD10, suomalainen 3. uudistettu painos Maailman terveysjärjestön (WHO) luokituksesta ICD-10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-V. 5. painos. Washington DC 2013