Takaisin Tulosta

ADHD ja vertaistuki

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi ja Anu Kippola-Pääkkönen
30.11.2016

Kirjallisuutta

  1. Mikkonen I. Sairastuneen vertaistuki. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 173. Akateeminen väitöskirja. Kuopion yliopisto. Kuopio. 2009
  2. Dennis CL. Peer support within a health care context: a concept analysis. Int J Nurs Stud 2003;40:321-32 «PMID: 12605954»PubMed
  3. Nieuwboer CC, Fukkink RG, Hermanns JM. Peer and professional parenting support on the Internet: a systematic review. Cyberpsychol Behav Soc Netw 2013;16:518-28 «PMID: 23659725»PubMed
  4. Ali K, Farrer L, Gulliver A ym. Online Peer-to-Peer Support for Young People With Mental Health Problems: A Systematic Review. JMIR Ment Health 2015;2:e19 «PMID: 26543923»PubMed
  5. Shilling V, Morris C, Thompson-Coon J ym. Peer support for parents of children with chronic disabling conditions: a systematic review of quantitative and qualitative studies. Dev Med Child Neurol 2013;55:602-9 «PMID: 23421818»PubMed
  6. Linnakangas, R, Lehtoranta, P. Lapset ja nuoret kuntoutuksessa. Kelan psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen arvioinnin osaraportti. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 69. Kelan tutkimusosasto. Helsinki, 2009
  7. Linnakangas, R, Lehtoranta P, Järvikoski A, Suikkanen A. Perhekuntoutus puntarissa. Kelan psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen arviointi. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 109. Kelan tutkimusosasto. Helsinki, 2010
  8. Streng, H (toim.). Sopeutumisvalmennus – Suomalaisen kuntoutuksen oivallus. Raha-automaattiyhdistys. Espoo, 2014