Takaisin Tulosta

ADHD-lääkkeiden väärinkäytön riski

Lisätietoa aiheesta
Maria Sumia, Sami Leppämäki ja Solja Niemelä
14.12.2016
 • Lääkkeen päihdekäyttöpotentiaaliin vaikuttavat lääkkeen imeytymisnopeus ja sen aikaansaaman mielihyväkokemuksen ("high") intensiteetti: mitä nopeammin lääkevaikutus alkaa ja mitä voimakkaammin lääke stimuloi mielihyväratoja, sitä suurempi on sen palkitseva (reinforcing) ja päihdekäyttöä lisäävä vaikutus.
 • Tutkimukset stimulanttilääkityksen väärinkäytöstä on valtaosin tehty yhdysvaltalaisissa aineistoissa, jotka eivät erilaisesta päihdekulttuurista johtuen välttämättä ole kovin hyvin yleistettävissä suomalaisiin oloihin. Suomalaisia tutkimuksia aiheesta ei ole.
 • Päihdekäytön riski on pienin atomoksetiinilla ja suurin lyhytvaikutteisella metyylifenidaatilla ja amfetamiinivalmisteilla «Bright GM. Abuse of medications employed for the t...»1, «Kollins SH. A qualitative review of issues arising...»2, «Wilens TE, Adler LA, Adams J ym. Misuse and divers...»3.
 • Toistaiseksi ei ole tietoa, esiintyykö guanfasiinilla väärinkäyttöä.
 • Stimulanttien väärinkäytön absoluuttinen riski on pieni, jos aiempaa päihteiden ongelmakäyttöä ei ole.
 • Väärinkäyttäjissä on sekä ADHD-diagnoosin saaneita että ilman ADHD-diagnoosia olevia. Myös jälkimmäiseen ryhmään kuuluvilla on todettu olevan runsaasti ADHD-oireita «Wilens TE, Gignac M, Swezey A ym. Characteristics ...»8. Lisäksi käytöshäiriö ja muiden päihteiden ongelmakäyttö (alkoholi, huumeet) liittyvät stimulanttien väärinkäyttöön «Novak SP, Kroutil LA, Williams RL ym. The nonmedic...»9, «Bright GM. Abuse of medications employed for the t...»10.
 • ADHD-diagnoosin saaneille on tärkeää antaa tietoa lääkkeiden asianmukaisesta käytöstä ja säilytyksestä sekä stimulanttien väärinkäyttöön ja eteenpäin välittämiseen liittyvistä riskeistä.
 • Systemaattisessa yhdysvaltalaisessa katsauksessa «Wilens TE, Adler LA, Adams J ym. Misuse and divers...»3 (21 tutkimusta, N = 113 104 lasta, nuorta tai nuorta aikuista) stimulanttilääkkeiden väärinkäyttöä raportoi 5–9 % peruskoulu- ja lukioikäisistä ja 5–35 % tätä vanhemmista opiskelijoista.
  • Niistä nuorista, joille lääkäri oli joskus määrännyt stimulanttilääkitystä, 16–29 %:a oli joskus pyydetty antamaan, myymään tai välittämään lääkkeitään eteenpäin.
  • Suurin väärinkäytön tai lääkkeiden eteenpäin välittämisen riski oli
   • keskimääräistä huonompia kouluarvosanoja saaneilla
   • niillä, joille oli määrätty lyhytvaikutteista stimulanttivalmistetta
   • niillä, joilla ei ollut ADHD-diagnoosia, mutta jotka kuitenkin raportoivat ADHD-oireita.
  • Stimulanttien väärinkäytön ja eteenpäin välittämisen syiksi raportoitiin vireystilan ja keskittymiskyvyn parantaminen, hyvänolon tunteen ("high") hakeminen ja kokeilu.

Kirjallisuutta

 1. Bright GM. Abuse of medications employed for the treatment of ADHD: results from a large-scale community survey. Medscape J Med 2008;10:111 «PMID: 18596945»PubMed
 2. Kollins SH. A qualitative review of issues arising in the use of psycho-stimulant medications in patients with ADHD and co-morbid substance use disorders. Curr Med Res Opin 2008;24:1345-57 «PMID: 18384709»PubMed
 3. Wilens TE, Adler LA, Adams J ym. Misuse and diversion of stimulants prescribed for ADHD: a systematic review of the literature. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2008;47:21-31 «PMID: 18174822»PubMed
 4. Faraone SV, Upadhyaya HP. The effect of stimulant treatment for ADHD on later substance abuse and the potential for medication misuse, abuse, and diversion. J Clin Psychiatry 2007;68:e28 «PMID: 18052554»PubMed
 5. Dupont RL, Coleman JJ, Bucher RH ym. Characteristics and motives of college students who engage in nonmedical use of methylphenidate. Am J Addict 2008;17:167-71 «PMID: 18463991»PubMed
 6. Mattingly G. Lisdexamfetamine dimesylate: a prodrug stimulant for the treatment of ADHD in children and adults. CNS Spectr 2010;15:315-25 «PMID: 20448522»PubMed
 7. Kaland ME, Klein-Schwartz W. Comparison of lisdexamfetamine and dextroamphetamine exposures reported to U.S. poison centers. Clin Toxicol (Phila) 2015;53:477-85 «PMID: 25832473»PubMed
 8. Wilens TE, Gignac M, Swezey A ym. Characteristics of adolescents and young adults with ADHD who divert or misuse their prescribed medications. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45:408-14 «PMID: 16601645»PubMed
 9. Novak SP, Kroutil LA, Williams RL ym. The nonmedical use of prescription ADHD medications: results from a national Internet panel. Subst Abuse Treat Prev Policy 2007;2:32 «PMID: 17974020»PubMed
 10. Bright GM. Abuse of medications employed for the treatment of ADHD: results from a large-scale community survey. Medscape J Med 2008;10:111 «PMID: 18596945»PubMed