Takaisin Tulosta

ADHD ja keskittymiskysely Kesky

Lisätietoa aiheesta
Vesa Närhi ja tarkistanut 22.12.2016 Vesa Närhi
24.11.2011
  • Keskittymiskysely (Kesky) on opettajien täytettäväksi tarkoitettu 55-kohtainen kyselylomake.
  • Keskyn kysymykset ovat 3-portaisia. Ne jakautuvat 10 skaalalle, jotka kattavat tarkkaavuuden (3) ja toiminnanohjauksen (4) osa-alueet sekä häiriöherkkyyden, motorisen levottomuuden ja impulsiivisuuden.
  • Lomakkeessa on myös kysymyksiä lapsen vahvuuksista ja positiivisista ominaisuuksista sekä avoimia kysymyksiä.
  • Lomakkeen kehittämisessä on hyödynnetty teoreettista tietoa ja kliinistä asiantuntemusta.
  • Kyselyä ja sen käsikirjaa voi tilata Internet-osoitteesta «http://www.hogrefe.fi/index?product_id=813»1 (Hogrefe Psykologien Kustannus Oy)