Takaisin Tulosta

ADHD ja ASEBA-kyselylomakesarja (CBCL, TRF ja YSR)

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi
23.11.2016
 • ASEBA (The Achenbach System of Empirically Based Assessment) on lasten ja nuorten käyttäytymisen ja tunne-elämän kartoittamiseen kehitetty kyselylomakesarja. Kokonaisuuteen kuuluvat
  • 1,5–5-vuotiaiden ja 6–18-vuotiaiden lasten vanhempien täytettäväksi tarkoitettu lomake CBCL (Child Behavior Checklist),
  • 11–18-vuotiaiden lasten tai nuorten itsensä täytettäväksi tarkoitettu YSR (Youth Self Report) ja
  • opettajien täytettäväksi tarkoitettu TRF (Teacher Report Form).
 • ASEBAan kuuluvat myös yli 18-vuotiaiden arviointilomakkeet ABCL (Adult Behavior Checklist ja ASR (Adult Self Report).
 • Lomakkeissa arvioidaan 6 viimeksi kulununeen kuukauden osalta väittämien paikkaansapitävyyttä asteikolla 0 = ei totta, 1 = joskus tai jossain määrin totta, 2 = täysin tai usein totta.
 • Lomakkeissa on 99–120 tunne-elämään, käyttäytymiseen ja sosiaalisiin vaikeuksiin liittyvää kysymystä. Kysymykset on jaettu 6–8 oirekokonaisuutta kuvaaviksi. Esim. 6–18-vuotiaiden CBCL- ja YSR-lomakkeissa nämä ovat:
  • ahdistuneisuus tai masentuneisuus
  • vetäytyvyys tai masentuneisuus
  • somaattinen oireilu
  • sosiaaliset vaikeudet
  • ajattelun vaikeudet
  • tarkkaavuuden ongelmat
  • sääntöjä rikkova käyttäytyminen ja
  • aggressiivinen käyttäytyminen.
 • Oirekokonaisuusrakenteen osuvuutta on selvitelty 30:n eri maan (edustus kaikista viidestä maanosasta) osalta analysoimalla yhtensä 58 051 kyselylomaketta «Ivanova MY, Dobrean A, Dopfner M ym. Testing the 8...»1, «Rescorla L, Achenbach TM, Ivanova MY ym. Epidemiol...»2. Tutkimuksen mukaan kyselyn oirekokonaisuuksien osuvuus on erittäin hyvä kaikissa 30 maassa (n = 2 093) mukaan lukien Suomi.
 • CBCL:n ja TRF:n (Teacher Report Form) tarkkaavuusongelmia mittaava osio tunnistaa kohtalaisen hyvin ADHD-oireet, opettajien arvioimana mahdollisesti hieman paremmin kuin vanhempien arvioimana «Edwards MC, Sigel BA. Estimates of the Utility of ...»3. Myös vanhemmissa tutkimuksissa se näytti seulovan tehokkaasti (herkkyys 88 %, tarkkuus 91 %) 6–18-vuotiaiden lasten ja nuorten ADHD-oireita «Hudziak JJ, Copeland W, Stanger C ym. Screening fo...»4, «Chen WJ, Faraone SV, Biederman J ym. Diagnostic ac...»5, «Biederman J, Faraone SV, Doyle A ym. Convergence o...»6.

Kirjallisuutta

 1. Ivanova MY, Dobrean A, Dopfner M ym. Testing the 8-syndrome structure of the child behavior checklist in 30 societies. J Clin Child Adolesc Psychol 2007;36:405-17 «PMID: 17658984»PubMed
 2. Rescorla L, Achenbach TM, Ivanova MY ym. Epidemiological comparisons of problems and positive qualities reported by adolescents in 24 countries. J Consult Clin Psychol 2007;75:351-8 «PMID: 17469893»PubMed
 3. Edwards MC, Sigel BA. Estimates of the Utility of Child Behavior Checklist/Teacher Report Form Attention Problems Scale in the Diagnosis of ADHD in Children Referred to a Specialty Clinic. J Psychopathol Behav Assess 2015;37:50-9
 4. Hudziak JJ, Copeland W, Stanger C ym. Screening for DSM-IV externalizing disorders with the Child Behavior Checklist: a receiver-operating characteristic analysis. J Child Psychol Psychiatry 2004;45:1299-307 «PMID: 15335349»PubMed
 5. Chen WJ, Faraone SV, Biederman J ym. Diagnostic accuracy of the Child Behavior Checklist scales for attention-deficit hyperactivity disorder: a receiver-operating characteristic analysis. J Consult Clin Psychol 1994;62:1017-25 «PMID: 7806710»PubMed
 6. Biederman J, Faraone SV, Doyle A ym. Convergence of the Child Behavior Checklist with structured interview-based psychiatric diagnoses of ADHD children with and without comorbidity. J Child Psychol Psychiatry 1993;34:1241-51 «PMID: 8245144»PubMed
 7. Elkins RM, Carpenter AL, Pincus DB ym. Inattention symptoms and the diagnosis of comorbid attention-deficit/hyperactivity disorder among youth with generalized anxiety disorder. J Anxiety Disord 2014;28:754-60 «PMID: 25260213»PubMed