Takaisin Tulosta

Päihderiippuvuuden vakavuuden arviointiasteikko (SDS)

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Huumeongelmaisen hoito
12.4.2018

Taulukko on kopioitu Lääkärin tietokantojen artikkelista Päihteidenkäytön tunnistaminen, kirjoittanut Antti Holopainen «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/ykt01093»1

Taulukko 1. Päihderiippuvuuden vakavuuden arviointiasteikko (SDS). Mukailtu artikkelista Gossop M, Griffiths P, Powis B ja Strang J, 1992.
Nimi:__________________________ Pvm:_________________________
Täyttöohjeet
  1. Mieti, minkä aineen koet aiheuttaneen sinulle eniten riippuvuusongelmia kuluneen vuoden aikana.
  2. Kirjoita aineen nimi (esim. Diapam, heroiini, Subutex, Temgesic, amfetamiini) lomakkeeseen. Jos koet ongelmia kahden tai useamman aineen suhteen, täytä yksi lomake kutakin ainetta kohti. Jos et kykene varmuudella tunnistamaan ongelmiasi ainekohtaisesti, käytä yhtä lomaketta, mainitse käyttämäsi aineet ja vastaa kysymyksiin sen mukaan kuin olet kuluneen vuoden aikana kokenut ongelmia näiden aineiden suhteen.
  3. Lue huolellisesti jokainen kysymys ja merkitse rastilla vain se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tilannettasi.
  4. Jos jokin kysymys tuottaa sinulle vaikeuksia, pyydä henkilökunnalta apua.
Aineen nimi:__________________________________________________________
En lainkaan Hieman Kohtalaisesti Voimakkaasti
1. Oletko huolestunut ____________________ käytöstäsi?
2. Ahdistutko tai huolestutko mahdollisuudesta / ajatuksesta, että sinulta puuttuu seuraava annos käyttämääsi ainetta?
3. Koetko, että käyttösi on ollut hallitsematonta?
4. Oletko ajatellut lopettaa ____________________ käytön?
5. Koetko vaikeaksi lopettaa tai olla ilman __________________________?