Takaisin Tulosta

Astmalääkkeet

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Astma
17.9.2012
Taulukko 1. Astmalääkkeet.
Lääkeaine Pääannostelutapa Tulehdusta hoitava vaikutus Keuhkoputkia avaava vaikutus Pääkäyttötapa Erityistä huomioitavaa
Lyhytvaikutteiset beeta2-agonistit
– salbutamoli
– terbutaliini
Inhalaatio Ei
-
Kyllä
+++
Kohtauslääkkeenä Jos tarve on ≥1 krt/vko, tulee harkita hoitavan lääkityksen aloittamista.
Inhalaatiosteroidit
– beklometasoni
– budesonidi
– flutikasoni
– mometasoni
– siklesonidi
Inhalaatio Kyllä
+++
Ei
-
Säännöllinen hoitava astmalääkitys Pitkäaikaisessa käytössä tulee haittavaikutusten vähentämiseksi pyrkiä välttämään suuria annoksia (beklometasoni tai budesonidi > 800 µg/vrk tai flutikasoni > 500 µg/vrk).
Pitkävaikutteiset beeta2-agonistit
– formoteroli
– salmeteroli
Inhalaatio Ei
-
Kyllä
+++
Säännöllinen avaava lääkitys inhalaatiosteroidia käyttävillä potilailla Formoterolia tai salmeterolia ei tule käyttää astman hoidossa ilman samanaikaista säännöllistä hoitavaa lääkitystä (inhalaatiosteroidi)!
Yhdistelmävalmisteet
– formoteroli-budesonidi
– formoteroli-beklometasoni
– salmeteroli-flutikasoni
Inhalaatio Kyllä
+++
Kyllä
+++
Säännöllinen hoitava lääkitys hoitoportaasta 3 eteenpäin Salmeterolia tai salmeterolia sisältävää yhdistelmävalmistetta ei voi käyttää kohtauslääkkeenä.
Leukotrieeniantagonistit
– montelukasti
– tsafirlukasti
Tabletti Kyllä
+
Vähäisesti
(+)
Säännöllinen lisälääke hoitoportaasta 3 eteenpäin Teho tulehdusta vastaan on heikompi kuin inhaloitavalla steroidilla.
Teofylliini Tabletti Kyllä
+
Vähäisesti
(+)
Säännöllinen lisälääke hoitoportaasta 3 eteenpäin Teho tulehdusta vastaan on heikompi kuin inhaloitavalla steroidilla.
Oraalinen steroidi
– prednisoloni
– prednisoni
– deksametasoni
Tabletti Kyllä
+++
Ei
-
Pahenemisvaiheen hoidossa kuureina; joskus säännöllinen tablettisteroidihoito erikoislääkärin valvonnassa Jos tarvitaan yli 1–2 kuuria vuodessa, tulee arvioida säännöllisen hoidon tehostamisen tai erikoislääkärin konsultaation tarve.
Anti-IgE-hoidot
– omalitsumabi
Injektio Kyllä
++?
Ei
-
Vaikean IgE-välitteisen astman hoidossa säännöllinen lisälääke Käyttö on suositeltavaa rajata niin, että siitä huolehtivat asiaan perehtyneet erikoislääkärit.