Takaisin Tulosta

Laskimovajaatoimintaan liittyvä CEAP-luokitus

Lisätietoa aiheesta
Jaakko Viljamaa
16.1.2014

Taulukossa on esitetty CEAP-luokituksen uudistetussa versiossa määritellyt kliiniset (C) luokat (englanniksi basic CEAP) «Eklöf B, Rutherford RB, Bergan JJ ym. Revision of ...»1. Luokista C1–3 käytetään myös nimitystä komplisoitumaton ja luokista C4–6 nimitystä komplisoitunut laskimovajaatoiminta «Venous Forum of the Royal Society of Medicine, Ber...»2.

Luokituksen tavoitteina on yhdenmukaistaa laskimovajaatoimintaa koskevaa tutkimusta ja raportointia sekä toisaalta systematisoida potilaan kliinistä arviointia käytännön työssä «Eklöf B, Rutherford RB, Bergan JJ ym. Revision of ...»1, «Beebe HG, Bergan JJ, Bergqvist D ym. Classificatio...»3. Kattavamman luokituksen (englanniksi advanced CEAP) muut osat ovat laskimovajaatoiminnan etiologinen (E), anatominen (A) ja patofysiologinen (P) luokka, joita käytetään kuitenkin lähinnä vain tutkimuksessa «Eklöf B, Rutherford RB, Bergan JJ ym. Revision of ...»1.

Muutamia tarkennuksia ja huomioita 1):

* Kirjoittajan omat kommentit on merkitty tekstiin asteriskillä (*).

Kommentit:

1) Lähteenä on käytetty julkaisua «Eklöf B, Rutherford RB, Bergan JJ ym. Revision of ...»1, jos muuta ei ole mainittu.

2) vastaten etymologisesti julkaisussa «Eklöf B, Rutherford RB, Bergan JJ ym. Revision of ...»1 mainittua englanninkielistä termiä thread veins*

3) Joskaan kliinisen luokan määrittely ei tällöin enää perustu kliiniseen arvioon, mikä saattaa joissain tapauksissa olla harhaanjohtavaa «Shadid N, Sommer A. ‘C’ class in con...»5.

4) vrt. Venous Clinical Severity Score (VCSS) «Vasquez MA, Rabe E, McLafferty RB ym. Revision of ...»6

5) Periaatteessa kliiniseen luokkaan C3 voidaan kuitenkin lukea myös potilaita, joilla ei ole laskimovajaatoimintaa «Maurins U, Hoffmann BH, Lösch C ym. Distribution a...»7. Käytännön potilastyössä tämä ei kuitenkaan ole ongelma, koska laskimovajaatoiminnan diagnoosi perustuu kliinisen arvion lisäksi laskimoiden toiminnalliseen DDUÄ-tutkimukseen «Gloviczki P, Comerota AJ, Dalsing MC ym. The care ...»8.

6) Julkaisussa «Eklöf B, Rutherford RB, Bergan JJ ym. Revision of ...»1 käytetty sanamuoto. Tarkkaan ottaen näyttö jaottelun taustalla perustuu poikkileikkaustutkimuksissa «Carpentier PH, Cornu-Thénard A, Uhl JF ym. Apprais...»4, «Robertson L, Lee AJ, Gallagher K ym. Risk factors ...»12 todettuun eroon assosiaation vahvuudessa eri ihomuutosten ja jo syntyneen laskimohaavan välillä*.

7) vrt. VCSS «Vasquez MA, Rabe E, McLafferty RB ym. Revision of ...»6

Kirjallisuutta

 1. Eklöf B, Rutherford RB, Bergan JJ ym. Revision of the CEAP classification for chronic venous disorders: consensus statement. J Vasc Surg 2004;40:1248-52 «PMID: 15622385»PubMed
 2. Venous Forum of the Royal Society of Medicine, Berridge D, Bradbury AW ym. Recommendations for the referral and treatment of patients with lower limb chronic venous insufficiency (including varicose veins). Phlebology 2011;26:91-3 «PMID: 21471582»PubMed
 3. Beebe HG, Bergan JJ, Bergqvist D ym. Classification and grading of chronic venous disease in the lower limbs. A consensus statement. Eur J Vasc Endovasc Surg 1996;12:487-91; discussion 491-2 «PMID: 8980442»PubMed
 4. Carpentier PH, Cornu-Thénard A, Uhl JF ym. Appraisal of the information content of the C classes of CEAP clinical classification of chronic venous disorders: a multicenter evaluation of 872 patients. J Vasc Surg 2003;37:827-33 «PMID: 12663984»PubMed
 5. Shadid N, Sommer A. ‘C’ class in conflict between clinics and duplex. Phlebology 2013;28:168-70 «PMID: 22989937»PubMed
 6. Vasquez MA, Rabe E, McLafferty RB ym. Revision of the venous clinical severity score: venous outcomes consensus statement: special communication of the American Venous Forum Ad Hoc Outcomes Working Group. J Vasc Surg 2010;52:1387-96 «PMID: 20875713»PubMed
 7. Maurins U, Hoffmann BH, Lösch C ym. Distribution and prevalence of reflux in the superficial and deep venous system in the general population--results from the Bonn Vein Study, Germany. J Vasc Surg 2008;48:680-7 «PMID: 18586443»PubMed
 8. Gloviczki P, Comerota AJ, Dalsing MC ym. The care of patients with varicose veins and associated chronic venous diseases: clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. J Vasc Surg 2011;53:2S-48S «PMID: 21536172»PubMed
 9. Alaraajojen laskimoiden vajaatoiminta (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verisuonikirurgisen Yhdistyksen asettama työryhmä. 11.3.2010. Saatavilla Internetissä: http://www.kaypahoito.fi/
 10. Bradbury A, Evans C, Allan P ym. What are the symptoms of varicose veins? Edinburgh vein study cross sectional population survey. BMJ 1999;318:353-6 «PMID: 9933194»PubMed
 11. Saarinen J. Laskimoperäinen turvotus. Duodecim 2013;129:1833-8
 12. Robertson L, Lee AJ, Gallagher K ym. Risk factors for chronic ulceration in patients with varicose veins: a case control study. J Vasc Surg 2009;49:1490-8 «PMID: 19497512»PubMed
 13. Greenberg AS, Hasan A, Montalvo BM ym. Acute lipodermatosclerosis is associated with venous insufficiency. J Am Acad Dermatol 1996;35:566-8 «PMID: 8859285»PubMed
 14. Rutherford RB, Padberg FT Jr, Comerota AJ ym. Venous severity scoring: An adjunct to venous outcome assessment. J Vasc Surg 2000;31:1307-12 «PMID: 10842165»PubMed
 15. Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä; 2010:31