Takaisin Tulosta

Energian, ravintoaineiden ja ravinnonsaannin tarpeen arviointi potilaalla, jolla on krooninen alaraajahaava

Lisätietoa aiheesta
Ulla Siljamäki-Ojansuu
23.1.2014
 • Energian tarve muuten perusterveille haavapotilaille on fyysisestä aktiivisuudesta riippuen 30–35 kcal/paino-kg/vrk ja monisairaille geriatrisille haavapotilaille 35–40 kcal/paino-kg/vrk «Wild T, Rahbarnia A, Kellner M ym. Basics in nutri...»1, «Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito...»2.
 • Proteiinin tarve on 1,25–1,5 g/paino-kg/vrk «National Pressure Ulcer Advisory Panel, European P...»3.
 • Muiden ravintoaineiden tarve on yleisten ravitsemussuositusten mukainen.
 • Ruokavalion monipuolisuutta arvioidaan selvittämällä, sisältyykö päivittäiseen ruokavalioon perusruoka-aineita, kuten maito- ja täysviljatuotteita, kasviksia, marjoja tai hedelmiä, rasvaa ja lihaa, kalaa tai kananmunaa.
 • Energian ja ravintoaineiden saannin arvioinnissa tarvitaan tietoja potilaan ruoankäytöstä, mikä puolestaan edellyttää hyvää elintarvikevalikoiman tuntemusta sekä ruokamäärien arviointitaitoja.
 • Vuodeosastolla potilaan ruoankäyttöä arvioidaan silmämääräisesti tai ruoankäytön arviointiin suunniteltujen lomakkeiden avulla «Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito...»2 (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, Ravitsemushoitosuositus 2010: liitteet 7 ja 8, Internet: «http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erillisryhmat/ravitsemushoitosuositus/»1). Koska kullakin avohoitopotilaalla on yksilöllinen ruokavalio, ei avohoitopotilaan ruokamäärien ja -laadun seurantaan ole käytettävissä yksinkertaista seurantalomaketta.
 • Ruoankäytön ja ravinnonsaannin arviointi ovat tärkeä osa vajaaravitun ja vajaaravitsemuksen riskipotilaan ravitsemushoidon suunnittelua ja seurantaa. Tarkahko energian ja proteiininsaannin arviointi edellyttää tietotaitoa ja vie aikaa, joten hoitoyksikössä on syytä suunnitella toimintamalli, millä tarkkuudella ravinnonsaanti arvioidaan vajaaravitsemuksen eri riskiluokissa. Toimintamalli ohjaa vajaaravitsemuksen riskiluokkakohtaisesti, kuka ammattilainen ja millä menetelmällä arvioi energian ja proteiinin saannin.
 • Energian ja proteiinin saannin tarkka arviointi perustuu ravintoanamneesista tehtyyn ravintoainelaskelmaan. Ravintoanamneesissa selvitetään ateriarytmi sekä ruokien ja juomien määrä ja laatu. Lisäksi arvioidaan syömiseen liittyvät ongelmat. Ravitsemushoidon suunnittelua varten kysytään myös sopimattomat ruoat ja toiveruoat ja -välipalat. Ravintoanamneesi voidaan tehdä sekä haastattelemalla että ruokapäiväkirjan tai ruoan käyttöön liittyvän kyselyn avulla.

Kirjallisuutta

 1. Wild T, Rahbarnia A, Kellner M ym. Basics in nutrition and wound healing. Nutrition 2010;26:862-6 «PMID: 20692599»PubMed
 2. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Edita. Helsinki 2010
 3. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel. Pressure ulcer treatment recommendations. In: Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington (DC): National Pressure Ulcer Advisory Panel 2009:51-120