Takaisin Tulosta

Krooninen alaraajahaava, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
27.9.2019

2. päivitys

 • Aloitus: 3.10.2019
 • Käypä hoito -suosituksen päivitys valmistuu noin vuoden kuluttua työn aloittamisesta.

1. päivitys

 • Julkaistu: 10.3.2014
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä
  • Annikki Vaalasti
  • Elina Heikkilä
  • Vesa Juutilainen
  • Matti Karppelin
  • Opri Kuokkanen
  • Ville Mattila
  • Ulla Siljamäki-Ojansuu
  • Jaakko Viljamaa
  • Kaisa Nissinen-Paatsamala (asiantuntija)

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 17.8.2007
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä
  • Annikki Vaalasti
  • Elina Heikkilä
  • Vesa Juutilainen
  • Opri Kuokkanen
  • Ken Malanin
  • Kaisa Nissinen-Paatsamala
  • Timo Reunala
  • Mikko Tuuliranta
  • Kirsi Valve
  • Jaakko Viljamaa