Takaisin Tulosta

Näytön asteen luokitus Käypä hoito -suosituksissa

Lisätietoa aiheesta
9.4.2014
Koodi Aste Selitys
A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden tulokset ovat samansuuntaisia.
B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia tutkimuksia.
C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus.
D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tieteelliseen tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia.