Takaisin Tulosta

Olkavaivojen mittareita ja yleisiä oirekyselyjä

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Olkapään jännevaivat
2.6.2014
 • Olkavaivojen mittareita (ks. oheinen taulukko).
Taulukko 1. Olkavaivojen mittareita.
Pisteytys Skaala Koostumus MCID Huomioitavaa
p = pistettä
subj. = subjektiivinen, potilaan oma arvio
obj. = objektiivinen, tutkijan määrittelemä
ADL = activities of daily living, päivittäistoiminnot
MCID = minimal clinically important difference, pienin kliinisesti merkittävä ero
CS
Constant–Murley score
«Constant CR. Age related recovery of shoulder func...»1
0–100
0 huonoin, 100 paras
 • kipu (subj.) 15 p
 • ADL-toiminnot (subj.) 20 p
 • liikelaajuudet (obj.) 40 p
 • voima (obj.) 25 p
10,4
«Kukkonen J, Kauko T, Vahlberg T ym. Investigating ...»2
Yhdistelmä subjektiivisia ja objektiivisia mittauksia
Ikä- ja sukupuoliriippuvainen (erilaiset normiarvot eri ikäisillä, eri sukupuolilla)
DASH
Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand
«Hudak PL, Amadio PC, Bombardier C. Development of ...»3
0–100
0 paras, 100 huonoin
30-kohtainen (+ 8 kohdan valinnainen osio) kyselylomake (subj.) yläraajan toiminnoista
Tulkinnassa pisteet muunnetaan skaalalle 0–100
10
«Franchignoni F, Vercelli S, Giordano A ym. Minimal...»4, «Sorensen AA, Howard D, Tan WH ym. Minimal clinical...»5
Mittaa molempien yläraajojen toimintaa
Quick-DASH
«Beaton DE, Wright JG, Katz JN ym. Development of t...»6
0–100
0 paras, 100 huonoin
11-kohtainen kyselylomake yläraajan toiminnoista
Tulkinnassa pisteet muunnetaan skaalalle 0–100
noin 15
«Franchignoni F, Vercelli S, Giordano A ym. Minimal...»4, «Sorensen AA, Howard D, Tan WH ym. Minimal clinical...»5
Mittaa molempien yläraajojen toimintaa
Lyhennetty versio DASH:sta
UCLA
University of California Los Angeles
«Amstutz HC, Sew Hoy AL, Clarke IC. UCLA anatomic t...»7
0–35 p
0 huonoin, 35 paras
 • kipu (subj.) 10 p
 • ADL-toiminnot (subj.) 10 p
 • voima/liike (obj.) 10 p
 • potilas tyytyväisyys (subj.) 5 p
Ei tiedossa
ASES
American Shoulder and Elbow Surgeons
«Richards RR, An KN, Bigliani LU ym. A standardized...»8
0–100 p
0 huonoin, 100 paras
10-kohtainen kyselylomake
 • kipu
 • epätukevuusoireet
 • ADL-toiminnot

Tulkinnassa pisteet muunnetaan skaalalle 0–100
12–17 p
«Tashjian RZ, Deloach J, Green A ym. Minimal clinic...»9, «Piitulainen K, Paloneva J, Ylinen J ym. Reliabilit...»18
ASES:ssa on myös objektiivinen osio, jota kuitenkin käytetään vain harvoin
«Smith MV, Calfee RP, Baumgarten KM ym. Upper extre...»10
SST
Simple Shoulder Test
«L'Insalata JC, Warren RF, Cohen SB ym. A self-admi...»11
0–12
0 huonoin, 12 paras
12-kohtainen kyselylomake,
vastaukset kyllä/ei
2
«Tashjian RZ, Deloach J, Green A ym. Minimal clinic...»9
SPADI
Shoulder Pain and Disability Index
«Roach KE, Budiman-Mak E, Songsiridej N ym. Develop...»12
0–100
0 paras, 100 huonoin
13-kohtainen kyselylomake VAS-janalla
 • kipu
 • toimintakyky
18
«Breckenridge JD, McAuley JH. Shoulder Pain and Dis...»13
WORC
Western Ontario Rotator Cuff index
«Kirkley A, Alvarez C, Griffin S. The development a...»14
0–2 100
0 paras, 2 100 huonoin
21-kohtainen kyselylomake VAS-janalla
 • fyysiset oireet
 • urheilu
 • työ
 • elämäntapa
 • tunteet
245
«Kirkley A, Alvarez C, Griffin S. The development a...»14
OSS
Oxford Shoulder Score
«Dawson J, Fitzpatrick R, Carr A. Questionnaire on ...»15
12–60
(vanha versio):
12 paras, 60 huonoin
0–48 (uusi versio):
0 huonoin, 48 paras
12-kohtainen kyselylomake
 • kipu
 • ADL-toiminnot
Ei tiedossa Pisteiden skaala ja tulkinta muuttunut uudemmassa versiossa
RC-QOL
Rotator Cuff Quality of Life
«Hollinshead RM, Mohtadi NG, Vande Guchte RA ym. Tw...»16
0–100
0 huonoin, 100 paras
34-kohtainen kyselylomake VAS-janalla
 • oireet
 • urheilu
 • työ
 • elämäntapa
 • sosiaaliset asiat
 • tunteet

Tulkinnassa pisteet muunnetaan skaalalle 0–100
Ei tiedossa

Yleisiä oirekyselyitä (VAS, MYMOP, SF-36)

 • VAS = Visual Analogue Scale
  • Potilas merkitsee subjektiivisen tuntemuksensa janalle, jonka päät ovat kyseessä olevan tuntemuksen ääripäitä.
  • Skaala yleensä 0–10 tai 0–100.
  • Käytetään yleisesti esimerkiksi kivun mittaamiseen.
  • Kivun mittaamisessa MCID on todettu olevan 1,4 (asteikolla 0–10) kiertäjäkalvosimen oireissa «Tashjian RZ, Deloach J, Porucznik CA ym. Minimal c...»17.
 • MYMOP = Measure Yourself Medical Outcome Profile
 • SF-36 = Short Form 36
  • Subjektiivinen, yleistä elämänlaatua mittaava kysely

Kirjallisuutta

 1. Constant CR. Age related recovery of shoulder function after injury. Thesis. Cork, Ireland: University College; 1986
 2. Kukkonen J, Kauko T, Vahlberg T ym. Investigating minimal clinically important difference for Constant score in patients undergoing rotator cuff surgery. J Shoulder Elbow Surg 2013;22:1650-5 «PMID: 23850308»PubMed
 3. Hudak PL, Amadio PC, Bombardier C. Development of an upper extremity outcome measure: the DASH (disabilities of the arm, shoulder and hand) [corrected]. The Upper Extremity Collaborative Group (UECG) Am J Ind Med 1996;29:602-8 «PMID: 8773720»PubMed
 4. Franchignoni F, Vercelli S, Giordano A ym. Minimal clinically important difference of the disabilities of the arm, shoulder and hand outcome measure (DASH) and its shortened version (QuickDASH). J Orthop Sports Phys Ther 2014;44:30-9 «PMID: 24175606»PubMed
 5. Sorensen AA, Howard D, Tan WH ym. Minimal clinically important differences of 3 patient-rated outcomes instruments. J Hand Surg Am 2013;38:641-9 «PMID: 23481405»PubMed
 6. Beaton DE, Wright JG, Katz JN ym. Development of the QuickDASH: comparison of three item-reduction approaches. J Bone Joint Surg Am 2005;87:1038-46 «PMID: 15866967»PubMed
 7. Amstutz HC, Sew Hoy AL, Clarke IC. UCLA anatomic total shoulder arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 1981;155:7-20 «PMID: 7226634»PubMed
 8. Richards RR, An KN, Bigliani LU ym. A standardized method for the assessment of shoulder function. J Shoulder Elbow Surg 1994;3:347-52 «PMID: 22958838»PubMed
 9. Tashjian RZ, Deloach J, Green A ym. Minimal clinically important differences in ASES and simple shoulder test scores after nonoperative treatment of rotator cuff disease. J Bone Joint Surg Am 2010;92:296-303 «PMID: 20124055»PubMed
 10. Smith MV, Calfee RP, Baumgarten KM ym. Upper extremity-specific measures of disability and outcomes in orthopaedic surgery. J Bone Joint Surg Am 2012;94:277-85 «PMID: 22298061»PubMed
 11. L'Insalata JC, Warren RF, Cohen SB ym. A self-administered questionnaire for assessment of symptoms and function of the shoulder. J Bone Joint Surg Am 1997;79:738-48 «PMID: 9160947»PubMed
 12. Roach KE, Budiman-Mak E, Songsiridej N ym. Development of a shoulder pain and disability index. Arthritis Care Res 1991;4:143-9 «PMID: 11188601»PubMed
 13. Breckenridge JD, McAuley JH. Shoulder Pain and Disability Index (SPADI). J Physiother 2011;57:197 «PMID: 21843839»PubMed
 14. Kirkley A, Alvarez C, Griffin S. The development and evaluation of a disease-specific quality-of-life questionnaire for disorders of the rotator cuff: The Western Ontario Rotator Cuff Index. Clin J Sport Med 2003;13:84-92 «PMID: 12629425»PubMed
 15. Dawson J, Fitzpatrick R, Carr A. Questionnaire on the perceptions of patients about shoulder surgery. J Bone Joint Surg Br 1996;78:593-600 «PMID: 8682827»PubMed
 16. Hollinshead RM, Mohtadi NG, Vande Guchte RA ym. Two 6-year follow-up studies of large and massive rotator cuff tears: comparison of outcome measures. J Shoulder Elbow Surg 2000;9:373-81 «PMID: 11075319»PubMed
 17. Tashjian RZ, Deloach J, Porucznik CA ym. Minimal clinically important differences (MCID) and patient acceptable symptomatic state (PASS) for visual analog scales (VAS) measuring pain in patients treated for rotator cuff disease. J Shoulder Elbow Surg 2009;18:927-32 «PMID: 19535272»PubMed
 18. Piitulainen K, Paloneva J, Ylinen J ym. Reliability and validity of the Finnish version of the American Shoulder and Elbow Surgeons Standardized Shoulder Assessment Form, patient self-report section. BMC Musculoskelet Disord 2014;15:272 «PMID: 25112412»PubMed