Takaisin Tulosta

Ehkäiseviä menetelmiä olkapääsairauksien vähentämiseksi

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Olkapään jännevaivat
2.6.2014
Taulukko 1. Ehkäiseviä menetelmiä olkapääsairauksien vähentämiseksi
Riskitekijä Ehkäisykeino Miten?
Viitteet «Boocock MG, McNair PJ, Larmer PJ ym. Interventions...»1, «Haukka E, Leino-Arjas P, Viikari-Juntura E ym. A r...»2, «Rivilis I, Van Eerd D, Cullen K ym. Effectiveness ...»3, «Kuhn JE, Dunn WR, Sanders R ym. Effectiveness of p...»4, «Rechardt M, Shiri R, Karppinen J ym. Lifestyle and...»5, «Baumgarten KM, Gerlach D, Galatz LM ym. Cigarette ...»6, «van Oostrom SH, Driessen MT, de Vet HC ym. Workpla...»7, «»1
Tapaturma,
akuutit ja aikaisemmat
Tapaturmien, kaatumisten ja sellaisten liikuntalajien välttäminen, joissa kaatuminen on yleistä
 • jalkineet
 • turvalliset kulkutiet
 • tasapainoharjoittelu
 • urheilusäännöt
 • suojavälineet
Sukupuoli Sopiva ammatti ja liikuntalaji suhteellinen fyysinen kuormitus huomioiden
 • ammatinvalinnan ohjaus
 • valmennus urheilussa
Degeneraatio Ei täysin ehkäistävissä
Alkaa väistämättä keski-iässä
 • säännöllinen liikunta
 • elämäntapavalinnat
Ylipaino, ravitsemus Painonhallinta
Lihomisen estäminen
 • laihdutus
 • riittävä uni
 • liikunnan harrastaminen
Tupakointi Riski 10 askivuoden jälkeen
Tupakoimattomuus, tupakoinnin lopettaminen
 • vieroitusryhmät
 • vieroituslääkkeet
Urheilulaji, liikuntaharrastus Kontaktilajien ja heittolajien välttäminen
Kohtuulliset harjoittelumäärät
 • lajivalinta
 • alkulämmittely
 • palautuminen
 • vammojen aktiivinen hoito
Diabetes
Hyperkolesterolemia
Kilpirauhasen vajaatoiminta
HLA-B27
Hoitotasapaino, lääkitys, työterveystarkastukset riskityössä;
Uudelleensijoitukset, koulutus
 • hartiatason yläpuolisen työn välttäminen tässä ryhmässä?
 • painonhallinta
 • inflammaation hoito
Huono ryhti, heikko kiertäjäkalvosimen lihastuki Ryhdin ylläpito istuessa tai seistessä
Keskivartalon hallinta
Alaraajojen lihasvoima
Lihaskireydet
 • hartiarenkaan päivittäiset harjoitukset ja venytykset
 • keskivartalotuen ja alaraajalihasvoiman harjoittaminen
Lapaluun heikko hallinta Kineettisen ketjun vahvistaminen
Ohjattu harjoittelu
Kinesioteippaus
 • terapeuttinen lavan stabilaatiovoiman harjoittaminen
Ammatti tai työtehtävä; käsien pitäminen staattisessa kuormituksessa hartiatason yläpuolella Ammatin valinta rakenteellisten tekijöiden mukaan
Ergonomia: Työtehtävien suunnittelu, työn tauotus, työkierto
 • työfysioterapeutin palvelut työpaikoilla
 • työvälineiden valinta
 • työtasot
 • akuutin työperäisen kivun ja turvotuksen hoito
 • liikelaajuuden ylläpito
Työtapa Uuden työntekijän perehdytys
Työtavan tarkistaminen työhön paluun yhteydessä
 • työfysioterapeutin palvelut
 • työn opastajat työpaikoilla
 • esimiestyö
Hartiarenkaan lihasten tai jänteiden ylirasittaminen Lepo alussa
Tehokas kivun hoito
 • kylmä
 • tulehduskipulääke
 • liikelaajuuksien ylläpito
Työpaikan psykososiaaliset tekijät; organisaatio, esimiestyö, osaamisvaatimukset Työtyytyväisyyteen vaikuttaminen työnjohdollisesti
 • johtajakoulutus
 • työterveyshuollon palvelut
 • työpsykologin palvelut
Kylmä työtila, mekaaninen muu stressi Riittävä suojapukeutuminen
Riittävä tauotus ja kylmätyön rajoittaminen
 • ohjaus ja koulutus
 • lämpimät taukotilat
Tärinä Tärinätyön vähentäminen ja rajoittaminen
Työn suunnittelu
Työkierto
Työkalun vaihto
 • tärinäohjelma työpaikalla
 • tärinää vaimentavat kahvat
 • käsineet
Työkalujen ominaisuudet ja käyttö hartiatason yläpuolella Työkalujen ergonomia ja painon optimointi
Tehokkuus ja tärinän alhaisuus
Työn tauotus
Tikapuiden ja telineiden käyttö
 • työntekijän mahdollisuus valita sopivin työkalu

Kirjallisuutta

 1. Boocock MG, McNair PJ, Larmer PJ ym. Interventions for the prevention and management of neck/upper extremity musculoskeletal conditions: a systematic review. Occup Environ Med 2007;64:291-303 «PMID: 16973739»PubMed
 2. Haukka E, Leino-Arjas P, Viikari-Juntura E ym. A randomised controlled trial on whether a participatory ergonomics intervention could prevent musculoskeletal disorders. Occup Environ Med 2008;65:849-56 «PMID: 18417560»PubMed
 3. Rivilis I, Van Eerd D, Cullen K ym. Effectiveness of participatory ergonomic interventions on health outcomes: a systematic review. Appl Ergon 2008;39:342-58 «PMID: 17988646»PubMed
 4. Kuhn JE, Dunn WR, Sanders R ym. Effectiveness of physical therapy in treating atraumatic full-thickness rotator cuff tears: a multicenter prospective cohort study. J Shoulder Elbow Surg 2013;22:1371-9 «PMID: 23540577»PubMed
 5. Rechardt M, Shiri R, Karppinen J ym. Lifestyle and metabolic factors in relation to shoulder pain and rotator cuff tendinitis: a population-based study. BMC Musculoskelet Disord 2010;11:165 «PMID: 20646281»PubMed
 6. Baumgarten KM, Gerlach D, Galatz LM ym. Cigarette smoking increases the risk for rotator cuff tears. Clin Orthop Relat Res 2010;468:1534-41 «PMID: 19283436»PubMed
 7. van Oostrom SH, Driessen MT, de Vet HC ym. Workplace interventions for preventing work disability. Cochrane Database Syst Rev 2009;(2):CD006955 «PMID: 19370664»PubMed