Takaisin Tulosta

Hampaiden ohjattu harjaus päivähoidossa

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Karieksen hallinta
11.8.2014

Tulostettava versio (PDF) «nix02141.pdf»1

Suun terveyden ammattilaiset tekevät yhteistyötä päivähoitohenkilöstön kanssa harjauksen toteuttamisessa ja ohjeistavat päivähoidossa työskenteleviä. Ohjattu harjaus suositellaan aloitettavaksi sitä varhaisemmin, mitä suurempi kariesvaurioiden esiintyvyys alueella on. Esikouluikäisillä harjaus sopii hyvin päivähoidossa tapahtuvan esikouluopetuksen yhteyteen. Harjauksen ajankohta voi olla esimerkiksi välipalan jälkeen. Harjaus sujuu parhaiten 3–4 lapsen ryhmissä. Ohjaajan rooli on keskeinen, jotta bakteerit ja virukset eivät välittyisi harjauksen aikana.