Takaisin Tulosta

Hampaiden ohjattu harjaus päivähoidossa

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Karies (hallinta)
27.8.2020

Tulostettava versio (PDF) «nix02141.pdf»1

  • Suun terveyden ammattilaiset tekevät yhteistyötä päivähoitohenkilöstön kanssa harjauksen toteuttamisessa ja ohjeistavat päivähoidossa työskenteleviä.
  • Ohjattu harjaus suositellaan aloitettavaksi sitä varhaisemmin, mitä suurempi kariesvaurioiden esiintyvyys alueella on.
  • Esikouluikäisillä harjaus sopii hyvin päivähoidossa tapahtuvan esikouluopetuksen yhteyteen.
  • Harjauksen ajankohta voi olla esimerkiksi välipalan jälkeen.
  • Harjaus sujuu parhaiten 3–4 lapsen ryhmissä.
  • Ohjaajan rooli on keskeinen, jotta bakteerit ja virukset eivät välittyisi harjauksen aikana.