Takaisin Tulosta

Anafylaksian hoito-ohje

Lisätietoa aiheesta
Mika Mäkelä
12.9.2014

Lähde: HYKS Iho-ja allergiasairaalan lastenyksikkö (Mäkelä M, Rautiainen P, Pelkonen A, Kukkonen AK 2.9.2013)

Anafylaksian hoito

Ensioireet: Kutina, kuumotus, punoitus, ihon lehahtelu, tykyttely

Jatko-oireet: Urtikaria, turvotukset, äänen käheys, yskiminen, vinkuna, hengenahdistus, hikoilu, kalpeus, vatsakipu, ripuli, oksentelu, yleistilan lasku, verenpaineen lasku, tajuttomuus

1) Antihistamiini p.o. ensioireessa.

Paino Setiritsiinitipat (10 mg/ml)
Annos 0,3 mg/kg Tippoja
< 10 kg 0,25 ml 5 gtt
10–19 kg 0,5 ml 10 gtt
20–29 kg 0,75 ml 15 gtt
≥ 30 kg 1 ml 20 gtt

≥ 6-vuotiaalle 1 ml

2) Adrenaliini i.m. (1 mg/ml) 0,01 mg/kg. Uusi tarvittaessa 5–30 minuutin välein.

Adrenaliini (1 mg/ml) i.m.
Paino (kg) Annos (ml)
5 0,05
10 0,1
20 0,2
30 0,3
40 0,4
≥ 50 0,5 maksimi
Hätätilassa, riittävän täytön jälkeen i.v. boluksena laimeampi ”elvytysadrenaliini (0,1 mg/ml); annostus 0,001 mg/kg tarvittaessa 3 minuutin välein
Paino (kg) Annos (ml)
10 0,1
20 0,2
30 0,3
40 0,4
≥ 50 0,5

3) Ringer-täyttö i.v. 20 ml/kg nopeasti, 15–30 minuutissa

 • Jos RR matala, anna uusi täyttö.
 • Anafylaksiassa hypovolemia voi vaatia useita täyttöjä (ei inotrooppeja) jopa ad 100 ml/kg

4) Kortisoni (vähentää myöhäisreaktioita)

 • prednisoloni 2 mg/kg p.o. (maksimi 60 mg) TAI
 • metyyliprednisoloni 2 mg/kg i.v. (maksimi 60 mg)

5) Anna happea, jos O2-saturaatio < 95 %

 • Vapauta ilmatiet, tarvittaessa avusta hengitystä.

6) Salbutamoli inhaloiden, jos hengitysvaikeus tai obstruktio

 • tilanjatkeella (0,1 mg/dos) 4–6 annosta 20 minuutin välein TAI
 • spiralla (5 mg/ml) 0,15 mg/kg ad 5 mg (10 kg → 0,3 ml, 20 kg → 0,6 ml)

7) Raseeminen adrenaliini (22,5 mg/ml) inhaloiden 1 mg/kg

 • Kerta-annos maksimi 2 ml, tarvittaessa voidaan uusia 60 minuutin välein.
 • 5 kg → 0,2 ml, 10 kg → 0,4 ml, 20 kg → 0,9 ml, 30 kg → 1,3 ml, 40 kg → 1,8 ml, 50 kg → 2 ml

8) Kouristukseen

 • Midatsolaami (10 mg/ml) suun limakalvolle (bukkaalisesti tai ruiskulla kielen alle) 0,1 mg/kg (maksimi 15 mg) tarvittaessa 5 minuutin välein (10 kg → 0,1 ml, 20 kg → 0,2 ml) TAI
 • rektioli (5 mg/ml) 0,5 mg/kg (maksimi 20 mg) (10 kg → 1 ml, 20 kg → 2 ml)

Puoli-istuva tai makuuasento, hypovolemiassa jalat ylös.

Seuraa: RR, syke, O2-saturaatio. Siirrä tarvittaessa jatkoseurantaan 4–6 (–24) tuntia.