Takaisin Tulosta

Opioidit lasten kivun hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Hannu Kokki
1.12.2015
  • Lapsille opioidihoitoa ei tule antaa muualla kuin lasten kivun hoitoon perehtyneissä yksiköissä, jolloin indikaatiot ovat lähinnä leikkauksenjälkeinen kipu ja syöpäkipu.
  • Kun lapsipotilaan kivun hoito edellyttää opioidijohdoksen käyttöä, suositeltavinta olisi käyttää suoraan opioidireseptoriin vaikuttavia valmisteita, kuten fentanyyliä tai oksikodonia. Myös buprenorfiini on käyttökelpoinen vaihtoehto «WHO guidelines on the pharmacological treatment of...»1 (Internet «http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241548120_Guidelines.pdf»1).
  • Fentanyylilaastaria voidaan käyttää vaikean kroonisen kivun pitkäaikaishoitona 2-vuotiailla ja sitä vanhemmilla lapsilla, jotka saavat opioidihoitoa.
  • Oksikodonilla ei ole hyväksyttyä käyttöaihetta alle 12-vuotiaille potilaille.
  • Bubrenorfiinia voidaan käyttää vähintään 6 kuukauden ikäisten lasten keskivaikeiden ja vaikeiden kiputilojen hoitoon.
  • Tramadolia voidaan käyttää 1-vuotiaista alkaen. Sen käytössä on kuitenkin huomioitava CYP2D6-entsyymin aktiivisuuden riippuva metaboloituminen aktiiviseksi metaboliitiksi. Tästä syystä tramadolin vastetta, tehoa ja haittavaikutuksia on seurattava huolellisesti «WHO guidelines on the pharmacological treatment of...»1 (Internet «http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241548120_Guidelines.pdf»1).
  • Kodeiinia ei saa käyttää alle 12-vuotiaille lapsille kodeiinin vaihtelevan ja ennalta arvaamattoman CYP2D6-välitteisen morfiiniksi muuttumisen aiheuttaman opioidimyrkytyksen riskin vuoksi.
  • Opioidien annossuositukset lapsipotilailla on esitetty taulukossa «Opioidien annossuositukset lapsipotilailla...»1.
Taulukko 1. Opioidien annossuositukset lapsipotilailla
Lääkeaine Antoreitti Annostus
i.v. = laskimonsisäisesti, laskimoon
s.c. = ihon alle
p.o. = suun kautta
Fentanyyli i.v. Bolus: 0,5–1 µg/kg, antokertojen väli vähintään 10 minuuttia, korkeintaan kolmesti 1 tunnin aikana
Kestoinfuusio: 1–4 µg/kg/h
suun tai nenän limakalvolle 1 µg/kg, antokertojen väli vähintään 15 minuuttia, korkeintaan kolmesti 1 tunnin aikana
epiduraalisesti 0,5–2 µg/kg joko boluksina vähintään tunnin välein tai tasaisena infuusiona
Oksikodoni i.v. 0,05–0,1 mg/kg, antokertojen väli vähintään 15 minuuttia
s.c., suun limakalvolle, p.o. Aloita 0,2 mg/kg, jatka 0,1 mg/kg
Voidaan toistaa 1 tunnin välein kahdesti, sitten 2 tunnin tauko
Morfiini i.v. 0,05–0,1 mg/kg, antokertojen väli vähintään 15 minuuttia
s.c., p.o. Aloita 0,2 mg/kg
Voidaan toistaa 1 tunnin välein kahdesti, sitten 2 tunnin tauko
Tramadoli i.v., s.c., p.o. 1–2 mg/kg ad neljästi vuorokaudessa, antokertojen väli vähintään 4 tuntia
Buprenorfiini i.v., kielen alle 3–6 µg/kg ad kolmesti vuorokaudessa, antokertojen väli vähintään 6 tuntia

Kirjallisuutta

  1. WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses