Takaisin Tulosta

Melatoniinimääritykset

Lisätietoa aiheesta
Timo Partonen
26.6.2017
 • Melatoniini eli N-[2-(5-metoksi-1H-indoli-3-yyli)etyyli]asetamidi voidaan määrittää virtsasta, syljestä tai verestä.
 • Melatoniinin pääasiallinen aineenvaihduntatuote (6-sulfatoksimelatoniini, 6-S-MT) määritetään virtsasta.
 • Melatoniinierityksen määrä voidaan laskea keräämällä virtsa talteen yön ajalta «Benloucif S, Burgess HJ, Klerman EB ym. Measuring ...»1. Tällä tavalla voidaan arvioida melatoniinipitoisuuksien keskimääräinen taso ja suhteuttaa sen iänmukaiseen tasoon. Jos henkilö pystyy olemaan virtsaamatta yöunensa ajan, tarvitaan vain yksi virtsanäyte aamulla. Siitä määritetään sekä 6-sulfatoksimelatoniinin pitoisuus että virtsan kreatiniinipitoisuus. Näistä määrityksistä laskettava pitoisuuksien suhde (6-sulfatoksimelatoniinin pitoisuus nanogrammoissa jaettuna virtsan kreatiniinipitoisuudella milligrammoissa) antaa luotettavan arvion yönaikaisesta melatoniinin erityksestä ja korreloi melatoniinipitoisuuksien keskimääräiseen tasoon «McMullan CJ, Schernhammer ES, Rimm EB ym. Melatoni...»2. Virtsanäytteitä voidaan myös kerätä talteen 2‒8 tunnin välein kello 18:sta alkaen aamuun saakka. Näistä näytteistä vuorokausirytmin vaihe on vain karkeasti määritettävissä.
 • Vuorokausirytmin vaihe voidaan määrittää sylkinäytteistä, jotka on kerätty 30‒60 minuutin välein kello 18:sta alkaen nukkumaanmenoon saakka siten, että valaistusolosuhteet ovat pysyneet vakiona eli valaistusvoimakkuus on ollut tasainen ja alle 5 luksia kello 17.30:sta alkaen nukkumaanmenoon saakka «Benloucif S, Burgess HJ, Klerman EB ym. Measuring ...»1. Tavallisesti näytteitä kerätään 17 kappaletta siten, että keräys aloitetaan 6 tuntia ennen henkilölle tavanomaista nukkumaanmenoaikaa ja lopetetaan 2 tuntia henkilölle tavanomaisen nukkumaanmenoajan jälkeen. Riippuen siitä, kuinka aamu- tai iltauninen henkilö on ja kuinka vaikeaa nukahtaminen hänelle on, vuorokausirytmin vaiheen määrittämiseen tarvittavia sylkinäytteitä saattaa siten illan aikana kertyä 5‒33 kappaletta. Näistä näytteistä lasketaan melatoniinin yönaikaisen erityksen alkuhetki (dim light melatonin onset, DLMO) «Lewy AJ, Rough JN, Songer JB ym. The phase shift h...»3, «Lewy AJ, Cutler NL, Sack RL. The endogenous melato...»4. Tiuhaan otettavien näytteiden keräys rajoittuu lähinnä tutkimuskäyttöön.
 • Epäiltäessä vuorokausirytmistä johtuvia unihäiriöitä melatoniini voidaan määrittää syljestä 5 kertaa (aikuisilla esimerkiksi kello 20, 21, 22, 23 ja 24), jolloin yönaikaista melatoniinin erityksen loppuhetkeä ei saada määritetyksi kaikille, mutta 76 %:lle se saadaan määritettyä «Keijzer H, Smits MG, Peeters T ym. Evaluation of s...»5. Lapsilla keräys tulee aloittaa aiemin yleensä jo kello 18 tai 19 aikaan «Molina TA, Burgess HJ. Calculating the dim light m...»6. Sopivien näytteenottoaikojen määrittämiseen saadaan apua unipäiväkirjan ja aktigrafiamittausten tuloksista. Tällainen yönaikaisen melatoniinin erityksen alkuhetken määritysmenetelmä (Sa-melatoniini) on nykyisin kaupallisesti saatavilla myös Suomessa. Määrityksen avulla voidaan erottaa esimerkiksi viivästynyt unijakso elämäntapoihin liittyvästä myöhäisestä nukkumaanmenoajasta. Sylkinäytteiden keräys täytyy tällöin ohjeistaa selkeästi: Henkilön tulee olla illalla kello 17.30 jälkeen kotona, valaistusvoimakkuuden tulee olla tasainen ja alle 5 luksia, ikkunaverhojen tulee estää auringonpaiste, kahvia ei saa juoda kello 16 jälkeen, alkoholia ei saa juoda kyseisenä päivänä lainkaan, melatoniinivalmisteita ei saa käyttää kyseisenä päivänä ja, jos mahdollista, särkylääkkeitä ei tule käyttää kyseisenä päivänä lainkaan.
 • Melatoniinin eritystä mittaamalla voidaan vuorokausirytmin vaihe määrittää luotettavasti, sillä se eroaa mittauskerrasta toiseen keskimäärin alle 45 minuuttia, tosin joillakin henkilöillä tämä ero voi olla jopa kaksi tuntia «Benloucif S, Guico MJ, Reid KJ ym. Stability of me...»7. Kotona kerätyt näytteet määrittävät yönaikaisen melatoniinin erityksen alkuhetken noin 10 minuuttia aiemmaksi kuin unitutkimushuoneessa kerätyt näytteet «Burgess HJ, Wyatt JK, Park M ym. Home Circadian Ph...»8, «Burgess HJ, Park M, Wyatt JK ym. Home dim light me...»9. Jos henkilölle ei anneta selkeitä ohjeita, virhe voi olla tätä paljon suurempi eikä yönaikaisen melatoniinin erityksen alkuhetkestä saada luotettavaa arviota «Pullman RE, Roepke SE, Duffy JF. Laboratory valida...»10.

Kirjallisuutta

 1. Benloucif S, Burgess HJ, Klerman EB ym. Measuring melatonin in humans. J Clin Sleep Med 2008;4:66-9 «PMID: 18350967»PubMed
 2. McMullan CJ, Schernhammer ES, Rimm EB ym. Melatonin secretion and the incidence of type 2 diabetes. JAMA 2013;309:1388-96 «PMID: 23549584»PubMed
 3. Lewy AJ, Rough JN, Songer JB ym. The phase shift hypothesis for the circadian component of winter depression. Dialogues Clin Neurosci 2007;9:291-300 «PMID: 17969866»PubMed
 4. Lewy AJ, Cutler NL, Sack RL. The endogenous melatonin profile as a marker for circadian phase position. J Biol Rhythms 1999;14:227-36 «PMID: 10452335»PubMed
 5. Keijzer H, Smits MG, Peeters T ym. Evaluation of salivary melatonin measurements for Dim Light Melatonin Onset calculations in patients with possible sleep-wake rhythm disorders. Clin Chim Acta 2011;412:1616-20 «PMID: 21601566»PubMed
 6. Molina TA, Burgess HJ. Calculating the dim light melatonin onset: the impact of threshold and sampling rate. Chronobiol Int 2011;28:714-8 «PMID: 21823817»PubMed
 7. Benloucif S, Guico MJ, Reid KJ ym. Stability of melatonin and temperature as circadian phase markers and their relation to sleep times in humans. J Biol Rhythms 2005;20:178-88 «PMID: 15834114»PubMed
 8. Burgess HJ, Wyatt JK, Park M ym. Home Circadian Phase Assessments with Measures of Compliance Yield Accurate Dim Light Melatonin Onsets. Sleep 2015;38:889-97 «PMID: 25409110»PubMed
 9. Burgess HJ, Park M, Wyatt JK ym. Home dim light melatonin onsets with measures of compliance in delayed sleep phase disorder. J Sleep Res 2016;25:314-7 «PMID: 26847016»PubMed
 10. Pullman RE, Roepke SE, Duffy JF. Laboratory validation of an in-home method for assessing circadian phase using dim light melatonin onset (DLMO). Sleep Med 2012;13:703-6 «PMID: 22445311»PubMed