Takaisin Tulosta

Melatoniinimääritysten vaihtoehdot

Lisätietoa aiheesta
Timo Partonen
26.6.2017

Ruumiinlämmön mittaus:

Vaihtoehtona vuorokausirytmin vaiheen määrittämiselle virtsasta, syljestä tai verestä kerätyistä näytteistä on ruumiinlämmön mittaaminen. Tällöin ruumiinlämpö mitataan esimerkiksi iholta, ei-dominantin käden ranteesta tai radiaalivaltimon päälle asetetulla mittalaitteella 10 minuutin välein «Bonmati-Carrion MA, Middleton B, Revell V ym. Circ...»1. Käytettävä mittalaite on pienikokoinen. Se teipataan ihoon, ja henkilö voi pitää sitä ranteessaan useita vuorokausia. Näistä mittauksista laskettu iholämpötilan nousun alkuhetki (wrist temperature increase onset, WTiO) korreloi melatoniinin yönaikaisen erityksen alkuhetkestä (dim light melatonin onset, DLMO) laskettavan vuorokausirytmin vaiheen kanssa «Martinez-Nicolas A, Ortiz-Tudela E, Rol MA ym. Unc...»2. Arkisissa hoitotilanteissa iholämpötilojen seuranta voi kuitenkin olla vaativaa eikä tulosten nopea analysointi ole vielä rutiinia.

Lämpötilaa voidaan mitata jatkuvasti myös peräsuolesta tai korvakäytävästä «Yamakoshi T, Matsumura K, Rolfe P ym. A novel meth...»3.

Edelleen on olemassa lämpötilaa mittaavia kapseleita, jotka mittaavat lämpötilaa suolistosta «Darwent D, Zhou X, van den Heuvel C ym. The validi...»4. Jälkimmäisessä menetelmässä mittauksen kesto on riippuvainen muun muassa suoliston peristaltiikasta ja läpimenoajasta.

Kaikista näistä menetelmästä on jonkin verran kokemuksia myös Suomesta. Menetelmät voivat tulla kyseeseen tutkimustyössä ja myös ongelmallisessa unettomuudessa, jossa selvitetään kronobiologisia unihäiriöitä.

Nukkumisaikataulu:

Melatoniinin yönaikaisen erityksen alkuhetken (dim light melatonin onset, DLMO) voi arvioida karkeasti myös kysymällä henkilöltä hänen nukkumaanmenoaikansa ja heräämisaikansa erikseen arkipäiville ja vapaapäiville, sillä yöunen keskikohta on tavallisesti 6 tuntia DLMO:n jälkeen «Lewy AJ, Rough JN, Songer JB ym. The phase shift h...»5,. Katso tästä asiasta havainnollinen kuva: www «http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202495/figure/DialoguesClinNeurosci-9-291-g003/»1

Yöunen keskikohdan mahdollista muutosta yöstä toiseen voi seurata nukkumispäiväkirjan (uni-valvepäiväkirjan avulla; «hoi50067a.pdf»1).

Kirjallisuutta

  1. Bonmati-Carrion MA, Middleton B, Revell V ym. Circadian phase assessment by ambulatory monitoring in humans: correlation with dim light melatonin onset. Chronobiol Int 2014;31:37-51 «PMID: 24164100»PubMed
  2. Martinez-Nicolas A, Ortiz-Tudela E, Rol MA ym. Uncovering different masking factors on wrist skin temperature rhythm in free-living subjects. PLoS One 2013;8:e61142 «PMID: 23577201»PubMed
  3. Yamakoshi T, Matsumura K, Rolfe P ym. A novel method to detect heat illness under severe conditions by monitoring tympanic temperature. Aviat Space Environ Med 2013;84:692-700 «PMID: 23855064»PubMed
  4. Darwent D, Zhou X, van den Heuvel C ym. The validity of temperature-sensitive ingestible capsules for measuring core body temperature in laboratory protocols. Chronobiol Int 2011;28:719-26 «PMID: 21823816»PubMed
  5. Lewy AJ, Rough JN, Songer JB ym. The phase shift hypothesis for the circadian component of winter depression. Dialogues Clin Neurosci 2007;9:291-300 «PMID: 17969866»PubMed
  6. Lovato N, Micic G, Gradisar M ym. Can the circadian phase be estimated from self-reported sleep timing in patients with Delayed Sleep Wake Phase Disorder to guide timing of chronobiologic treatment? Chronobiol Int 2016;33:1376-1390 «PMID: 27611743»PubMed