Takaisin Tulosta

ADHD ja unihäiriöt

Lisätietoa aiheesta
Outi Saarenpää-Heikkilä
3.12.2015

Lukuisat tutkimukset raportoivat unihäiriöiden liittyvän ADHD-oireistoon niin lapsilla kuin aikuisillakin.

Kattavassa katsauksessa «Yoon SY, Jain U, Shapiro C. Sleep in attention-def...»1 käytiin läpi lapsi- ja aikuistutkimukset, joista yhteenvetona todetaan, että niin nukahtamisvaikeus, huonolaatuinen uni, viivästynyt unirytmi, unenaikainen hengityshäiriö kuin periodittainen jalkojen liikehäiriökin ovat yleisempiä ADHD-potilailla kuin verrokeilla. Objektiivisia metodeita käyttävissä tutkimuksissa tulokset ovat ristiriitaisia erityisesti REM-unen ja unen kokonaiskeston määrässä. Parissa tutkimuksessa löydöksenä on ollut unirytmin suuri vaihtelu yöstä toiseen. Stimulanttilääkityksen vaikutus uneen on myös ristiriitainen: osa tutkimuksista raportoi lääkityksen lisäävän nukahtamisvaikeutta, kun taas toisissa tutkimuksissa löydökset ovat olleet päinvastaisia «Sobanski E, Schredl M, Kettler N ym. Sleep in adul...»2.

Kirjallisuutta

  1. Yoon SY, Jain U, Shapiro C. Sleep in attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adults: past, present, and future. Sleep Med Rev 2012;16:371-88 «PMID: 22033171»PubMed
  2. Sobanski E, Schredl M, Kettler N ym. Sleep in adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) before and during treatment with methylphenidate: a controlled polysomnographic study. Sleep 2008;31:375-81 «PMID: 18363314»PubMed