Takaisin Tulosta

Melatoniinin pitkäaikaisvaikutukset lapsilla ja nuorilla

Lisätietoa aiheesta
Outi Saarenpää-Heikkilä
3.12.2015

Melatoniinin pitkäaikaisvaikutuksia on selvitelty hyvin vähän.

Hollantilaistutkimuksessa «van Geijlswijk IM, Mol RH, Egberts TC ym. Evaluati...»1 seurattiin melatoniinin pitkäaikaiskäyttöä keskimäärin kolme vuotta ryhmässä, joka koostui lääkityksen alkaessa 6–12-vuotiaista lapsista (N = 51). Seuranta-aikana ei voitu todeta poikkeavuuksia puberteettikehityksessä, mielenterveydessä tai unen laadussa.

Sama tutkijaryhmä arvioi myös toisessa työssä 94 lapsen ja nuoren ryhmää noin 3,7 vuotta lääkkeen käytön jälkeen «Hoebert M, van der Heijden KB, van Geijlswijk IM y...»2. Tässä työssä arvioitiin melatoniinin muita haittavaikutuksia ja tehon kestoa. Merkittäviä haittavaikutuksia ei ollut, ja lääke säilytti tehonsa hyvin. Toisaalta vain 12 % lapsista oli voinut lopettaa lääkkeen käytön niin, että unettomuus ei palannut. Valtaosalla unettomuus ilmaantui uudelleen sen jälkeen, kun lääke lopetettiin.

Kirjallisuutta

  1. van Geijlswijk IM, Mol RH, Egberts TC ym. Evaluation of sleep, puberty and mental health in children with long-term melatonin treatment for chronic idiopathic childhood sleep onset insomnia. Psychopharmacology (Berl) 2011;216:111-20 «PMID: 21340475»PubMed
  2. Hoebert M, van der Heijden KB, van Geijlswijk IM ym. Long-term follow-up of melatonin treatment in children with ADHD and chronic sleep onset insomnia. J Pineal Res 2009;47:1-7 «PMID: 19486273»PubMed