Takaisin Tulosta

Unettomuuden ehkäisy lapsilla ja nuorilla

Lisätietoa aiheesta
Outi Saarenpää-Heikkilä
3.12.2015

Unettomuuden ehkäisyä koskevat tutkimukset nuorissa ikäryhmissä perustuvat unitietoisuuden lisäämiseen ja elämäntapavaikutuksiin. On todettu, että eritysesti runsas median käyttö liittyy viivästyneeseen nukahtamiseen «Foley LS, Maddison R, Jiang Y ym. Presleep activit...»1, «Alexandru G, Michikazu S, Shimako H ym. Epidemiolo...»2.

Nuorten nukkumistapoihin on pyritty vaikuttamaan koulussa annetulla unikasvatusohjauksella «Moseley L, Gradisar M. Evaluation of a school-base...»3, «Cain N, Gradisar M, Moseley L. A motivational scho...»4. Tuloksena on ollut lisääntynyt tietoisuus uneen liittyvistä asioista ja motivoituminen muutokseen, mutta merkitsevää muutosta itse unessa ei kuitenkaan ole havaittu vertailuryhmään verrattaessa.

Unenpuutteesta kärsivien nuorien tilannetta on hoidettu menestyksellä tutkimuksessa, jossa nuoret saivat yöunen pidentämistä koskevan ohjeistuksen ja unenhuolto-ohjeet. Nuoret pystyivät pidentämään untaan merkitsevästi verrokkeihin nähden, ja myös heidän unensa laatu parani ja masennusoireensa lievenivät «Dewald-Kaufmann JF, Oort FJ, Meijer AM. The effect...»5.

Kirjallisuutta

  1. Foley LS, Maddison R, Jiang Y ym. Presleep activities and time of sleep onset in children. Pediatrics 2013;131:276-82 «PMID: 23319532»PubMed
  2. Alexandru G, Michikazu S, Shimako H ym. Epidemiological aspects of self-reported sleep onset latency in Japanese junior high school children. J Sleep Res 2006;15:266-75 «PMID: 16911029»PubMed
  3. Moseley L, Gradisar M. Evaluation of a school-based intervention for adolescent sleep problems. Sleep 2009;32:334-41 «PMID: 19294953»PubMed
  4. Cain N, Gradisar M, Moseley L. A motivational school-based intervention for adolescent sleep problems. Sleep Med 2011;12:246-51 «PMID: 21292553»PubMed
  5. Dewald-Kaufmann JF, Oort FJ, Meijer AM. The effects of sleep extension and sleep hygiene advice on sleep and depressive symptoms in adolescents: a randomized controlled trial. J Child Psychol Psychiatry 2014;55:273-83 «PMID: 24252173»PubMed