Takaisin Tulosta

Unettomuuden esiintyvyys lapsilla ja nuorilla

Lisätietoa aiheesta
Outi Saarenpää-Heikkilä
3.12.2015

Lasten unettomuuden esiintyvyyttä on tutkittu kiinalaisessa seurantatutkimuksessa «Zhang J, Lam SP, Li SX ym. Longitudinal course and...»1, jossa lapset olivat seurannan alkaessa 9-vuotiaita ja sen päättyessä 13-vuotiaita. Unettomuus kasvoi seurannan aikana 4,2 %:sta 6,6 %:iin. Unettomuus liittyi epäsuotuisiin elämäntapoihin ja mielenterveysongelmiin.

Suomessa nuorten unettomuuden esiintyvyyttä on seurattu THL:n kouluterveyskyselyssä «Kouluterveyskyselyn valtakunnalliset taulukot aihe...»2 parin vuoden välein peruskoulun 8–9-luokkalaisilla, lukiolaisilla ja vuodesta 2008 asti myös ammattikoululaisilla.

Vuodesta 2000 lähtien unettomuudessa on havaittu lievää lisääntymistä siten, että päivittäinen unettomuus on noussut 9 %:sta 11 %:iin peruskoululaisilla ja 7 %:sta 9 %:iin lukiolaisilla. Ammattikoululaisilla unettomuutta on ollut vuonna 2008 13 %:lla ja 2010 12 %:lla. Kaikissa ryhmissä tyttöjen unettomuus on yleisempää kuin poikien, lukiolaisilla ero on pienin ja ammattikoululaisilla suurin, jopa kaksinkertainen.

Yhdysvalloista on 12–18-vuotiaiden seurantatutkimus «Roane BM, Taylor DJ. Adolescent insomnia as a risk...»3, jossa unettomuuden esiintyvyys oli 9,4 % (10,4 % tytöillä; 8,3 % pojilla). Heillä 6 vuoden seurantatutkimuksessa unettomuus ennusti depressiota, itsemurha-alttiutta ja alkoholin ja huumeiden käyttöä.

Kirjallisuutta

  1. Zhang J, Lam SP, Li SX ym. Longitudinal course and outcome of chronic insomnia in Hong Kong Chinese children: a 5-year follow-up study of a community-based cohort. Sleep 2011;34:1395-402 «PMID: 21966071»PubMed
  2. Kouluterveyskyselyn valtakunnalliset taulukot aiheittain 2000-2011. «http://www.thl.fi*/»1
  3. Roane BM, Taylor DJ. Adolescent insomnia as a risk factor for early adult depression and substance abuse. Sleep 2008;31:1351-6 «PMID: 18853932»PubMed