Takaisin Tulosta

Tematsepaami vanhusten unettomuudessa

Lisätietoa aiheesta
Maaria Seppälä
3.12.2015

Tematsepaami on bentsodiatsepiiniryhmän unilääke, jolla on sedaation (rauhoittaminen) ja anksiolyyttisen (ahdistuneisuutta lievittävä) vaikutuksen lisäksi lihasrelaksaatio- (lihaksia rentouttava) ja antikonvulsiivinen (kouristuksia estävä) vaikutus. Eri bentsodiatsepiinit eroavat toisistaan käytännössä lähinnä vaikutuksen keston suhteen. Tematsepaami kuuluu keskipitkiin lyhytvaikutteisiin bentsodiatsepiineihin, ja sitä käytetään runsaasti myös vanhusten unettomuuden hoidossa. Pelkästään vanhuksille tehtyjä tehotutkimuksia on vähän. Meta-analyysejä tai systemoituja katsauksia ei ole tehty.

Vaikutukset uneen

Polysomnografiamittauksissa (PGS) tematsepaami lyhentää nukahtamisaikaa, vähentää yöllistä heräilyä ja pidentää yöunen määrää «Hemmeter U, Müller M, Bischof R ym. Effect of zopi...»1. Unipäiväkirjan ja subjektiivisen arvion perusteella vanhukset kokevat unen laadun paranemista «Nakra BR, Gfeller JD, Hassan R. A double-blind com...»2, «Glass JR, Sproule BA, Herrmann N ym. Effects of 2-...»3. Lyhytaikaisessa käytössä (tutkimusajat enimmillään 8 viikkoa) teho säilyy, mutta pitkäaikaisseurannassa siitä ei ole näyttöä. Samanaikainen kognitiivis-behavioraalisten menetelmien käyttö parantaa tehoa verrattuna pelkkään lääkehoitoon «Morin CM, Colecchi C, Stone J ym. Behavioral and p...»4.

Haittavaikutukset

Ikääntyminen lisää haittavaikutusten riskiä. Tämä on seurausta elimistössä tapahtuvista farmakokineettisistä ja -dynaamisista muutoksista, sairauksista ja monilääkityksestä. Ikääntyneillä tematsepaamin vaikutusaika pitenee ja sedaatio voimistuu nuorempiin verrattuna. Lääkkeenottoa seuraavana aamuna esiintyy lääkeannoksesta riippuvaa vireystilan, muistitoimintojen ja tarkkuutta mittaavien testien heikkenemistä «Nakra BR, Gfeller JD, Hassan R. A double-blind com...»2, «Morin CM, Bastien CH, Brink D ym. Adverse effects ...»5, «Camacho ME, Morin CM. The effect of temazepam on r...»6.

Kaikki bentsodiatsepiiniryhmän lääkkeet lisäävät vanhusten kaatumisriskiä «Bain KT. Management of chronic insomnia in elderly...»7, «Tannenbaum C, Paquette A, Hilmer S ym. A systemati...»8.

Englantilaisessa Glassin meta-analyysissa «Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N ym. Sedative hypno...»9 selvitettiin uni-ja rauhoittavien lääkkeiden hyötyjä ja haittoja. Vanhuksilla haitat ylittivät hyödyn NNH-luvun (number needed to harm) ollessa 6 ja NNT-luvun (number needed to treat) 14.

Pitkäaikaiskäyttö

Tematsepaamin tehosta pitkäaikaiskäytössä vanhuksilla ei ole varmaa näyttöä. Esimerkiksi unipolygrafiamittauksissa unta parantavaa vaikutusta ei 2 vuoden kohdalla enää havaita. Kognitiivis-behavioraalisten menetelmien käyttö yhdessä tematsepaamihoidon kanssa pidentää ja parantaa hoidon tehoa. Vuosia jatkuva bentsodiatsepiinien käyttö voi jopa lisätä riskiä sairastua dementiaan «Billioti de Gage S, Bégaud B, Bazin F ym. Benzodia...»10.

Käyttösuositus vanhuksilla

Lääkehoidon tarve on arvioitava huolellisesti. Lääkevastetta on seurattava säännöllisesti – etenkin haittavaikutusten ilmenemistä. Lääkettä ei tule käyttää pitkäaikaisesti, ja hoidon tarpeellisuutta tulee arvioida lyhyin aikavälein.

Mikäli varsinainen unilääkitys katsotaan tarpeelliseksi, ensisijaisina lääkkeinä voidaan käyttää bentsodiatsepiinien kaltaisiin lääkkeisiin tai bentsodiatsepiineihin kuuluvia unilääkkeitä. Tematsepaamia ei kuitenkaan tulisi käyttää vanhusten unettomuuden hoidossa yksinään, vaan yhdessä kognitiivis-behavioraalisten menetelmien kanssa «Morin CM, Colecchi C, Stone J ym. Behavioral and p...»4.

Vanhuksilla tematsepaami tulee aloittaa pienellä annoksella (2,5–5 mg) ja pyrkiä mahdollisimman pieneen tehokkaaseen annokseen. Yli 15 mg:n vuorokausiannosta ei suositella. Pitkäaikaiskäytön hyötyjä ei ole osoitettu, ja hoitoaika tulisikin rajata muutamaan kuukauteen. Myös tarvittaessa otettavan lääkkeen käyttöä tulisi suosia. Lääke tulisi ottaa vasta nukkumaan mennessä.

Vaihtoehtona bentsodiatsepiinien kaltaisille lääkkeille on melatoniini, jonka haittavaikutukset ovat vähäisiä. Pieni annos doksepiinia on osoittautumassa uudeksi vaihtoehdoksi vanhusten unettomuuden hoidossa «Yeung WF, Chung KF, Yung KP ym. Doxepin for insomn...»11.

Kirjallisuutta

 1. Hemmeter U, Müller M, Bischof R ym. Effect of zopiclone and temazepam on sleep EEG parameters, psychomotor and memory functions in healthy elderly volunteers. Psychopharmacology (Berl) 2000;147:384-96 «PMID: 10672632»PubMed
 2. Nakra BR, Gfeller JD, Hassan R. A double-blind comparison of the effects of temazepam and triazolam on residual, daytime performance in elderly insomniacs. Int Psychogeriatr 1992;4:45-53 «PMID: 1391671»PubMed
 3. Glass JR, Sproule BA, Herrmann N ym. Effects of 2-week treatment with temazepam and diphenhydramine in elderly insomniacs: a randomized, placebo-controlled trial. J Clin Psychopharmacol 2008;28:182-8 «PMID: 18344728»PubMed
 4. Morin CM, Colecchi C, Stone J ym. Behavioral and pharmacological therapies for late-life insomnia: a randomized controlled trial. JAMA 1999;281:991-9 «PMID: 10086433»PubMed
 5. Morin CM, Bastien CH, Brink D ym. Adverse effects of temazepam in older adults with chronic insomnia. Hum Psychopharmacol 2003;18:75-82 «PMID: 12532318»PubMed
 6. Camacho ME, Morin CM. The effect of temazepam on respiration in elderly insomniacs with mild sleep apnea. Sleep 1995;18:644-5 «PMID: 8560129»PubMed
 7. Bain KT. Management of chronic insomnia in elderly persons. Am J Geriatr Pharmacother 2006;4:168-92 «PMID: 16860264»PubMed
 8. Tannenbaum C, Paquette A, Hilmer S ym. A systematic review of amnestic and non-amnestic mild cognitive impairment induced by anticholinergic, antihistamine, GABAergic and opioid drugs. Drugs Aging 2012;29:639-58 «PMID: 22812538»PubMed
 9. Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N ym. Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and benefits. BMJ 2005;331:1169 «PMID: 16284208»PubMed
 10. Billioti de Gage S, Bégaud B, Bazin F ym. Benzodiazepine use and risk of dementia: prospective population based study. BMJ 2012;345:e6231 «PMID: 23045258»PubMed
 11. Yeung WF, Chung KF, Yung KP ym. Doxepin for insomnia: a systematic review of randomized placebo-controlled trials. Sleep Med Rev 2015;19:75-83 «PMID: 25047681»PubMed