Takaisin Tulosta

Raskaus ja koettu unen laatu

Lisätietoa aiheesta
Päivi Polo
26.6.2017

Koettu unen laatu huononee raskauden aikana jo ensimmäisestä raskauskolmanneksesta lähtien.

Noin 10–15 % naisista kokee unen laadun huononevan jo ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana «Baratte-Beebe KR, Lee K. Sources of midsleep awake...»1, «Polo-Kantola P, Aukia L, Karlsson H ym. Sleep qual...»2. Myös päiväväsymys ja uupumus ovat yleistä «Santiago JR, Nolledo MS, Kinzler W ym. Sleep and s...»3. Tyypillisin unihäiriö raskauden aikana on unen ylläpidon vaikeus, jolloin nainen herää toistuvasti «Polo-Kantola P, Aukia L, Karlsson H ym. Sleep qual...»2, «Hedman C, Pohjasvaara T, Tolonen U ym. Effects of ...»4, «Mindell JA, Jacobson BJ. Sleep disturbances during...»5. Monet tekijät, kuten yöllinen virtsaamisen tarve, pahoinvointi, oksentelu, jalkojen lihaskrampit, nivel- ja selkäkivut, nenän tukkoisuus, ruumiinlämmön säätelyongelmat, ahdistuneisuus, huolet ja painajaisunet aiheuttavat yöheräämisiä «Baratte-Beebe KR, Lee K. Sources of midsleep awake...»1, «Polo-Kantola P, Aukia L, Karlsson H ym. Sleep qual...»2, «Mindell JA, Jacobson BJ. Sleep disturbances during...»5. Verrattuna raskautta edeltävään aikaan unen pituus lisääntyy noin 0,7 tuntia «Santiago JR, Nolledo MS, Kinzler W ym. Sleep and s...»3, «Hedman C, Pohjasvaara T, Tolonen U ym. Effects of ...»4.

Vaikka uniongelmat ja niistä johtuva päiväväsymys saattavat helpottaa toisen raskauskolmanneksen aikana, lähes 20 % naisista ilmoittaa edelleen kärsivänsä huonosta unen laadusta «Lee KA, Zaffke ME, McEnany G. Parity and sleep pat...»6. Heräämiset vähenevät ja yövirtsaaminen saattaa helpottaa «Wolfson AR, Lee KA. Pregnancy and the postpartum p...»7, tosin kaikki tutkimukset eivät tue tätä löydöstä «Mindell JA, Jacobson BJ. Sleep disturbances during...»5. Lisäksi sikiön liikkeet tai refluksioireet esiintyvät öisin ja saattavat aiheuttaa yöllisiä heräämisiä «Baratte-Beebe KR, Lee K. Sources of midsleep awake...»1. Myös muut, jo ensimmäisellä raskauskolmanneksella esiintyneet vaivat saattavat jatkua «Mindell JA, Jacobson BJ. Sleep disturbances during...»5. Lisäksi lähes kolmannes ilmoittaa kuorsauksen alkavan jo toisen raskaus kolmanneksen aikana «Wolfson AR, Lee KA. Pregnancy and the postpartum p...»7.

Kolmannen raskauskolmanneksen aikana unihäiriöt lisääntyvät entisestään «Hedman C, Pohjasvaara T, Tolonen U ym. Effects of ...»4, «National Sleep Foundation 2007. Women and sleep po...»8. Koetuista unihäiriöistä unen ylläpidon vaikeus on edelleen yleisin «Baratte-Beebe KR, Lee K. Sources of midsleep awake...»1, sillä lukuisat syyt aiheuttavat yöllistä heräämistä. Kohdun kasvaessa aiheutuu painetta virtsarakkoon ja suolistoon ja pallealihas kohoaa «Ward BA. Insomnia during pregnancy. Kirjassa: Atta...»9. Nämä muutokset aiheuttavat yöllistä virtsaamistarvetta, vatsakipua, refluksia, ummetusta tai hengityskapasiteetin alenemaa «Ward BA. Insomnia during pregnancy. Kirjassa: Atta...»9. Limakalvojen turvotus ja siitä seuraava nenän tukkeutuminen saattaa edelleen lisätä hengitysongelmia «Mindell JA, Jacobson BJ. Sleep disturbances during...»5. Myös erilaiset kivut, kuten nivel- ja selkäkivut jatkuvat «Ward BA. Insomnia during pregnancy. Kirjassa: Atta...»9,erityisesti koska nukkuma-asennot muuttuvat usein yhä epämukavammiksi, eikä nainen pysty kääntymään vapaasti nukkuessaan «Mindell JA, Jacobson BJ. Sleep disturbances during...»5. Toisilla naisilla esiintyvät kohdun supistelut saattavat huomattavastikin häiritä nukkumista [R4]. Lisäksi jalkojen lihaskramppeja esiintyy 35–75 %:lla naisista «Mindell JA, Jacobson BJ. Sleep disturbances during...»5. Myös levottomat jalat -oireyhtymä (restless legs syndrome, RLS) ja periodiset unenaikaiset raajojen liikkeet (periodic limb movements in sleep, PLMS) ovat yleisiä «Manconi M, Govoni V, De Vito A ym. Restless legs s...»10.

Kolmannen raskauskolmanneksen aikana heräämisien määrän lisäksi myös niiden kesto yleensä pitenee «Polo-Kantola P, Aukia L, Karlsson H ym. Sleep qual...»2, «Hedman C, Pohjasvaara T, Tolonen U ym. Effects of ...»4, «Mindell JA, Jacobson BJ. Sleep disturbances during...»5. Lisäksi naiset ilmoittavat nukahtamisvaikeuksien ja liian aikaisen aamuheräämisen lisääntyvän «Polo-Kantola P, Aukia L, Karlsson H ym. Sleep qual...»2, «Mindell JA, Jacobson BJ. Sleep disturbances during...»5, «Ward BA. Insomnia during pregnancy. Kirjassa: Atta...»9, mikä johtaa edelleen unitehokkuuden laskuun. Unenaikaiset hengityshäiriöt «Ward BA. Insomnia during pregnancy. Kirjassa: Atta...»9 ja mielialaoireet «Goyal D, Gay CL, Lee KA. Patterns of sleep disrupt...»11, «Skouteris H, Germano C, Wertheim EH ym. Sleep qual...»12, erityisesti masentuneisuus ja ahdistuneisuus sekä pelko synnytystä ja äitiyttä kohtaan saattavat johtaa unihäiriöihin. Toisilla naisilla unihäiriöiden taustalta ei aina kuitenkaan löydy selvää syytä. Erityisesti nuorilla äideillä on myös todettu unirytmin muuttumista siten, että nukkumaanmenoaika siirtyy myöhäisemmäksi «Fujino Y, Shirata K, Imanaka M ym. Sleeping habits...»13. Yli kolme neljäsosaa äideistä nukkuu päiväunia raskauden aikana «Santiago JR, Nolledo MS, Kinzler W ym. Sleep and s...»3. Kaikki nämä unen muutokset saattavat johtaa päiväaikaiseen väsymykseen, uupumukseen ja alentuneeseen vireystilaan «Santiago JR, Nolledo MS, Kinzler W ym. Sleep and s...»3.

Kirjallisuutta

 1. Baratte-Beebe KR, Lee K. Sources of midsleep awakenings in childbearing women. Clin Nurs Res 1999;8:386-97 «PMID: 10855105»PubMed
 2. Polo-Kantola P, Aukia L, Karlsson H ym. Sleep quality during pregnancy: associations with depressive and anxiety symptoms. Acta Obstet Gynecol Scand 2017;96:198-206 «PMID: 27861713»PubMed
 3. Santiago JR, Nolledo MS, Kinzler W ym. Sleep and sleep disorders in pregnancy. Ann Intern Med 2001;134:396-408 «PMID: 11242500»PubMed
 4. Hedman C, Pohjasvaara T, Tolonen U ym. Effects of pregnancy on mothers' sleep. Sleep Med 2002;3:37-42 «PMID: 14592252»PubMed
 5. Mindell JA, Jacobson BJ. Sleep disturbances during pregnancy. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000;29:590-7 «PMID: 11110329»PubMed
 6. Lee KA, Zaffke ME, McEnany G. Parity and sleep patterns during and after pregnancy. Obstet Gynecol 2000;95:14-8 «PMID: 10636494»PubMed
 7. Wolfson AR, Lee KA. Pregnancy and the postpartum period. Kirjassa: Kryger MH, Roth T, Dement WC (toim.) Principles and practices of sleep medicine. Philadelphia: Elsevier Saunders 2005, s.1278-86
 8. National Sleep Foundation 2007. Women and sleep poll. National Sleep Foundation, Washington DC, USA
 9. Ward BA. Insomnia during pregnancy. Kirjassa: Attarian HP, Schuman C (toim.) Clinical handbook of Insomnia. Current Clinical Neurology. 2. painos. New York: Springer Science + Business media, LLC 2003, 2010, s. 103-15
 10. Manconi M, Govoni V, De Vito A ym. Restless legs syndrome and pregnancy. Neurology 2004;63:1065-9 «PMID: 15452299»PubMed
 11. Goyal D, Gay CL, Lee KA. Patterns of sleep disruption and depressive symptoms in new mothers. J Perinat Neonatal Nurs 2007;21:123-9 «PMID: 17505232»PubMed
 12. Skouteris H, Germano C, Wertheim EH ym. Sleep quality and depression during pregnancy: a prospective study. J Sleep Res 2008;17:217-20 «PMID: 18482110»PubMed
 13. Fujino Y, Shirata K, Imanaka M ym. Sleeping habits of pregnant women: a questionnaire study. Appl Human Sci 1995;14:305-7 «PMID: 8591103»PubMed