Takaisin Tulosta

Unen laatu raskauden aikana unipolygrafialla mitattuna

Lisätietoa aiheesta
Päivi Polo
3.12.2015

Unipolygrafialla (unirekisteröinti) mitattu unen laatu huononee raskauden aikana. Unitehokkuus laskee «Lee KA, Zaffke ME, McEnany G. Parity and sleep pat...»1, «Hertz G, Fast A, Feinsilver SH ym. Sleep in normal...»2, «Driver HS, Shapiro CM. A longitudinal study of sle...»3, «Karacan I, Heine W, Agnew HW, Williams RL, Webb WB...»4jo ensimmäisellä raskauskolmanneksella «Lee KA, Zaffke ME, McEnany G. Parity and sleep pat...»1 ja erityisesti ensisynnyttäjillä «Hertz G, Fast A, Feinsilver SH ym. Sleep in normal...»2. Tosin toisten tutkimusten mukaan kokonaisuniaika (total sleep time, TST) lisääntyy raskauden edetessä «Wolfson AR, Crowley SJ, Anwer U ym. Changes in sle...»5 tai muuttuu U-muotoisesti lisääntyen raskauden alussa, väheten toisen raskauskolmanneksen aikana ja lisääntyen uudelleen kolmannen raskauskolmanneksen aikana [R1]. Unipolygrafiatutkimusten mukaan raskaana olevat naiset kärsivät sekä nukahtamis- että unen ylläpidon ongelmista «Lee KA, Zaffke ME, McEnany G. Parity and sleep pat...»1, «Hertz G, Fast A, Feinsilver SH ym. Sleep in normal...»2, «Driver HS, Shapiro CM. A longitudinal study of sle...»3, «Karacan I, Heine W, Agnew HW, Williams RL, Webb WB...»4. Raskauden aikana univiive on noin 10 minuuttia pidempi verrattuna ei-raskaana oleviin «Karacan I, Heine W, Agnew HW, Williams RL, Webb WB...»4. Lisäksi heräämisien määrä ja hereilläoloaika nukahtamisen jälkeen lisääntyy selvästi ei-raskaana oleviin verrattuna «Hertz G, Fast A, Feinsilver SH ym. Sleep in normal...»2, «Karacan I, Heine W, Agnew HW, Williams RL, Webb WB...»4 tai raskauden edetessä «Lee KA, Zaffke ME, McEnany G. Parity and sleep pat...»1, «Driver HS, Shapiro CM. A longitudinal study of sle...»3, «Brunner DP, Münch M, Biedermann K ym. Changes in s...»6.

Unipolygrafiatutkimukset ovat ristiriitaisia raskauden aiheuttamista univaiheiden muutosvaikutuksista. Verrattuna ei-raskaana oleviin naisiin pinnallisen unen (univaihe 1) on todettu lisääntyvän ja vilkeunen (rapid eye movement, REM) vähentyvän «Hertz G, Fast A, Feinsilver SH ym. Sleep in normal...»2. Lisäksi toiset tutkimukset, jotka ovat toistaneet unipolygrafiatutkimuksia raskauden kuluessa, ovat todenneet vilkeunen vähentyvän «Driver HS, Shapiro CM. A longitudinal study of sle...»3, «Brunner DP, Münch M, Biedermann K ym. Changes in s...»6,vaikka kaikki tutkimukset eivät ole tukeneet tätä löydöstä «Lee KA, Zaffke ME, McEnany G. Parity and sleep pat...»1, «Karacan I, Heine W, Agnew HW, Williams RL, Webb WB...»4. Tutkimukset raskauden vaikutuksesta syväaaltouneen (slow wave sleep, SWS) ovat ristiriitaisia: verrattuna naisiin, jotka eivät ole raskaana «Karacan I, Heine W, Agnew HW, Williams RL, Webb WB...»4, «Schorr SJ, Chawla A, Devidas M ym. Sleep patterns ...»7 tai raskauden edetessä «Lee KA, Zaffke ME, McEnany G. Parity and sleep pat...»1 hidasaaltounen on todettu vähenevän tai toisaalta lisääntyvän «Driver HS, Shapiro CM. A longitudinal study of sle...»3. Erään tutkimuksen mukaan raskauden aikana hidasaaltouneen määrään ei tullut muutosta «Hertz G, Fast A, Feinsilver SH ym. Sleep in normal...»2.

Kirjallisuutta

  1. Lee KA, Zaffke ME, McEnany G. Parity and sleep patterns during and after pregnancy. Obstet Gynecol 2000;95:14-8 «PMID: 10636494»PubMed
  2. Hertz G, Fast A, Feinsilver SH ym. Sleep in normal late pregnancy. Sleep 1992;15:246-51 «PMID: 1621025»PubMed
  3. Driver HS, Shapiro CM. A longitudinal study of sleep stages in young women during pregnancy and postpartum. Sleep 1992;15:449-53 «PMID: 1455129»PubMed
  4. Karacan I, Heine W, Agnew HW, Williams RL, Webb WB, Ross JJ. Characteristics of sleep patterns during late pregnancy and the postpartum periods. Am J Obstet Gynecol 1968;101:579-86
  5. Wolfson AR, Crowley SJ, Anwer U ym. Changes in sleep patterns and depressive symptoms in first-time mothers: last trimester to 1-year postpartum. Behav Sleep Med 2003;1:54-67 «PMID: 15600137»PubMed
  6. Brunner DP, Münch M, Biedermann K ym. Changes in sleep and sleep electroencephalogram during pregnancy. Sleep 1994;17:576-82 «PMID: 7846455»PubMed
  7. Schorr SJ, Chawla A, Devidas M ym. Sleep patterns in pregnancy: a longitudinal study of polysomnography recordings during pregnancy. J Perinatol 1998;18:427-30 «PMID: 9848754»PubMed