Takaisin Tulosta

Unenaikaiset liikehäiriöt raskauden aikana

Lisätietoa aiheesta
Päivi Polo
3.12.2015

Unenaikaiset liikehäiriöt, kuten levottomat jalat oireyhtymä (RLS) ja periodiset unenaikaiset raajojen liikkeet (PLMS), lisääntyvät raskauden aikana ja saattavat aiheuttaa unihäiriöitä.

Levottomat jalat oireyhtymä (Restless legs syndrome, RLS) ja unenaikaiset periodiset raajojen liikkeet (period limb movement in sleep, PLMS) ovat melko harvinaisia terveillä nuorilla naisilla «Earley CJ. Clinical practice. Restless legs syndro...»1, mutta ne lisääntyvät huomattavasti raskauden aikana ja edelleen raskauden edetessä «Suzuki K, Ohida T, Sone T ym. The prevalence of re...»2, «Goodman JD, Brodie C, Ayida GA. Restless leg syndr...»3, «Chen PH, Liou KC, Chen CP ym. Risk factors and pre...»4 «Sarberg M, Josefsson A, Wiréhn AB ym. Restless leg...»5, «Hübner A, Krafft A, Gadient S ym. Characteristics ...»6. Verrattuna yleiseen väestöön, raskauden aikana levottomien jalkojen esiintymisen riski on 2–3-kertainen «Manconi M, Govoni V, De Vito A ym. Pregnancy as a ...»7. Japanilaisen 16 500 naista käsittäneen läpileikkaustutkimuksen mukaan RLS esiintyvyys toisen raskauskolmanneksen alussa oli 15 % ja raskauden lopussa 23 % «Suzuki K, Ohida T, Sone T ym. The prevalence of re...»2. RLS esiintyvyyden lisääntyminen raskauden aikana on osoitettu myös prospektiivisissa tutkimuksissa «Lee KA, Zaffke ME, Baratte-Beebe K. Restless legs ...»8, «Hedman C, Pohjasvaara T, Tolonen U ym. Effects of ...»9.

Raskauden aikana sekä RLS että PLMS usein myös vaikeutuu «Tunç T, Karadag YS, Dogulu F ym. Predisposing fact...»10. RLS helpottaa tavallisesti nopeasti synnytyksen jälkeen, usein päivissä «Goodman JD, Brodie C, Ayida GA. Restless leg syndr...»3, «Sarberg M, Josefsson A, Wiréhn AB ym. Restless leg...»5, «Hedman C, Pohjasvaara T, Tolonen U ym. Effects of ...»9 tosin raskauden aikana ensi kertaa alkaneen RLS:n oireiden jatkumista synnytyksen jälkeen on kuvattu «Sarberg M, Josefsson A, Wiréhn AB ym. Restless leg...»5, «Cesnik E, Casetta I, Turri M ym. Transient RLS dur...»11. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan yli 30 %:lla raskauden aikana esiintyvistä RLS-oireista jatkui kolme vuotta synnytyksen jälkeen «Sarberg M, Josefsson A, Wiréhn AB ym. Restless leg...»5. RLS ja PLMS esiintyvät usein samanaikaisesti, mutta PLMS saattaa myös esiintyä ilman RLS:aa, esimerkiksi monisikiöraskauksissa «Nikkola E, Ekblad U, Ekholm E ym. Sleep in multipl...»12.

Raskauden aikana RLS ja PLMS ovat tärkeitä unettomuuden syitä aiheuttaen nukahtamisvaikeutta, yöheräämisiä ja liian aikaista aamuheräämistä. Unen pituus voi lyhentyä. Usein seurauksena on myös päiväväsymystä «Suzuki K, Ohida T, Sone T ym. The prevalence of re...»2. Raskauden aikana RLS:n ja PLMS:n taustalla voi olla useita eri syitä. Sekä hormonaaliset muutokset, kuten prolaktiinin, keltarauhashormonin ja estrogeenin pitoisuuksien nousu «Liu JH, and Rebar RW. Endocrinology of pregnancy. ...»13 sekä metaboliset muutokset, erityisesti raudan ja foolihapon puute «Manconi M, Govoni V, De Vito A ym. Pregnancy as a ...»7, «Lee KA, Zaffke ME, Baratte-Beebe K. Restless legs ...»8, ovat tärkeitä. Kudosten perifeerinen hapenpuute, jonka on osoitettu olevan eräs RLS:n etiologinen tekijä «Salminen AV, Rimpilä V, Polo O. Peripheral hypoxia...»14, saattaa myös vaikeutua esimerkiksi raskauden aiheuttaman kudosturvotuksen ansiosta «Sarberg M, Svanborg E, Wiréhn AB ym. Snoring durin...»15. Lisäksi tupakointi ja kahvinjuonti saattavat aiheuttaa tai pahentaa oireita «Suzuki K, Ohida T, Sone T ym. The prevalence of re...»2.

Kirjallisuutta

 1. Earley CJ. Clinical practice. Restless legs syndrome. N Engl J Med 2003;348:2103-9 «PMID: 12761367»PubMed
 2. Suzuki K, Ohida T, Sone T ym. The prevalence of restless legs syndrome among pregnant women in Japan and the relationship between restless legs syndrome and sleep problems. Sleep 2003;26:673-7 «PMID: 14572119»PubMed
 3. Goodman JD, Brodie C, Ayida GA. Restless leg syndrome in pregnancy. BMJ 1988;297:1101-2 «PMID: 3143441»PubMed
 4. Chen PH, Liou KC, Chen CP ym. Risk factors and prevalence rate of restless legs syndrome among pregnant women in Taiwan. Sleep Med 2012;13:1153-7 «PMID: 22854259»PubMed
 5. Sarberg M, Josefsson A, Wiréhn AB ym. Restless legs syndrome during and after pregnancy and its relation to snoring. Acta Obstet Gynecol Scand 2012;91:850-5 «PMID: 22458961»PubMed
 6. Hübner A, Krafft A, Gadient S ym. Characteristics and determinants of restless legs syndrome in pregnancy: a prospective study. Neurology 2013;80:738-42 «PMID: 23390174»PubMed
 7. Manconi M, Govoni V, De Vito A ym. Pregnancy as a risk factor for restless legs syndrome. Sleep Med 2004;5:305-8 «PMID: 15165540»PubMed
 8. Lee KA, Zaffke ME, Baratte-Beebe K. Restless legs syndrome and sleep disturbance during pregnancy: the role of folate and iron. J Womens Health Gend Based Med 2001;10:335-41 «PMID: 11445024»PubMed
 9. Hedman C, Pohjasvaara T, Tolonen U ym. Effects of pregnancy on mothers' sleep. Sleep Med 2002;3:37-42 «PMID: 14592252»PubMed
 10. Tunç T, Karadag YS, Dogulu F ym. Predisposing factors of restless legs syndrome in pregnancy. Mov Disord 2007;22:627-31 «PMID: 17285614»PubMed
 11. Cesnik E, Casetta I, Turri M ym. Transient RLS during pregnancy is a risk factor for the chronic idiopathic form. Neurology 2010;75:2117-20 «PMID: 21135386»PubMed
 12. Nikkola E, Ekblad U, Ekholm E ym. Sleep in multiple pregnancy: breathing patterns, oxygenation, and periodic leg movements. Am J Obstet Gynecol 1996;174:1622-5 «PMID: 9065141»PubMed
 13. Liu JH, and Rebar RW. Endocrinology of pregnancy. Kirjassa: Creasy RK, Resnik R (toim.) Maternal-fetal medicine, 4. painos. Philadelphia: Saunders 1999, ss. 379-91
 14. Salminen AV, Rimpilä V, Polo O. Peripheral hypoxia in restless legs syndrome (Willis-Ekbom disease). Neurology 2014;82:1856-61 «PMID: 24789861»PubMed
 15. Sarberg M, Svanborg E, Wiréhn AB ym. Snoring during pregnancy and its relation to sleepiness and pregnancy outcome - a prospective study. BMC Pregnancy Childbirth 2014;14:15 «PMID: 24418321»PubMed