Takaisin Tulosta

Unenaikaiset hengityshäiriöt raskauden aikana

Lisätietoa aiheesta
Päivi Polo
26.6.2017

Unenaikaiset hengityshäiriöt (sleep disordered breathing, SDB), erityisesti kuorsaus, ovat yleistä raskauden aikana «Polo-Kantola P, Aukia L, Karlsson H ym. Sleep qual...»1, «Mindell JA, Cook RA, Nikolovski J. Sleep patterns ...»2, «Neau JP, Texier B, Ingrand P. Sleep and vigilance ...»3, «Mindell JA, Jacobson BJ. Sleep disturbances during...»4, «Izci B, Vennelle M, Liston WA ym. Sleep-disordered...»5, ja ne tyypillisesti lisääntyvät raskauden edetessä «Neau JP, Texier B, Ingrand P. Sleep and vigilance ...»3, «Sarberg M, Svanborg E, Wiréhn AB ym. Snoring durin...»6. Lisäksi obstruktiivinen uniapnea (obstructive sleep apnea, OSA) on fertiili-ikäisillä naisilla raskauden aikana yleisempää verrattuna ei-raskaana oleviin «Reutrakul S, Zaidi N, Wroblewski K ym. Interaction...»7. Vaikka normaalipainoisilla raskaana olevilla naisilla unenaikaiset hengityshäiriöt ovat melko harvinaisia «Maasilta P, Bachour A, Teramo K ym. Sleep-related ...»8, ylipaino ennen raskautta «Sarberg M, Svanborg E, Wiréhn AB ym. Snoring durin...»6, «Maasilta P, Bachour A, Teramo K ym. Sleep-related ...»8, «Pien GW, Pack AI, Jackson N ym. Risk factors for s...»9 ja ikääntyminen «Pien GW, Pack AI, Jackson N ym. Risk factors for s...»9 ovat unenaikaisten hengityshäiriöiden riskitekijöitä. Raskauden aikana unenaikaiset hengityshäiriöt jäävät usein diagnosoimatta.

Unenaikaiset hengityshäiriöt saattavat lisätä raskauskomplikaatioiden riskiä «Reutrakul S, Zaidi N, Wroblewski K ym. Interaction...»7. Raskauden aikana unenaikaiset hengityshäiriöt koostuvat todennäköisemmin hengitysvastuksen lisääntymisestä, kuin täydellisistä hengityskatkoksista. Lisääntynyt hengitysvastus johtaa CO2:n pitoisuuden kohoamiseen, mikä on tyypillistä osittaiselle ylähengitystieahtaumalle «Bourjeily G, Fung JY, Sharkey KM ym. Airflow limit...»10. Raskauden aikana useat tekijät joko suojaavat tai heikentävät unenaikaista hengitystä. Minuuttitilavuuden lisääntyminen ja hengityksen voimistuminen, ainakin osittain keltarauhashormonin hengitystä stimuloivan vaikutuksen ansiosta, nukkuminen kyljellään, vilkeunen (rapid eye movement (REM) sleep) vähentyminen (jolloin hengitys on herkästi periodista) «Bourjeily G, Fung JY, Sharkey KM ym. Airflow limit...»10 ovat suojaavia tekijöitä. Toisaalta painon nousu raskauden aikana, alentunut keuhkojen toiminnallinen tilavuus ja estrogeenin aiheuttama limakalvojen turvotus, verekkyys ja liman eritys johtavat herkästi ylähengitysteiden kaventumiseen «Sarberg M, Svanborg E, Wiréhn AB ym. Snoring durin...»6 ja siten lisääntyneeseen ylähengitysteiden vastukseen «Porkka-Heiskanen T, Saaresranta T, Polo-Kantola P....»11.

Kirjallisuutta

 1. Polo-Kantola P, Aukia L, Karlsson H ym. Sleep quality during pregnancy: associations with depressive and anxiety symptoms. Acta Obstet Gynecol Scand 2017;96:198-206 «PMID: 27861713»PubMed
 2. Mindell JA, Cook RA, Nikolovski J. Sleep patterns and sleep disturbances across pregnancy. Sleep Med 2015;16:483-8 «PMID: 25666847»PubMed
 3. Neau JP, Texier B, Ingrand P. Sleep and vigilance disorders in pregnancy. Eur Neurol 2009;62:23-9 «PMID: 19407452»PubMed
 4. Mindell JA, Jacobson BJ. Sleep disturbances during pregnancy. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000;29:590-7 «PMID: 11110329»PubMed
 5. Izci B, Vennelle M, Liston WA ym. Sleep-disordered breathing and upper airway size in pregnancy and post-partum. Eur Respir J 2006;27:321-7 «PMID: 16452587»PubMed
 6. Sarberg M, Svanborg E, Wiréhn AB ym. Snoring during pregnancy and its relation to sleepiness and pregnancy outcome - a prospective study. BMC Pregnancy Childbirth 2014;14:15 «PMID: 24418321»PubMed
 7. Reutrakul S, Zaidi N, Wroblewski K ym. Interactions between pregnancy, obstructive sleep apnea, and gestational diabetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab 2013;98:4195-202 «PMID: 23966237»PubMed
 8. Maasilta P, Bachour A, Teramo K ym. Sleep-related disordered breathing during pregnancy in obese women. Chest 2001;120:1448-54 «PMID: 11713118»PubMed
 9. Pien GW, Pack AI, Jackson N ym. Risk factors for sleep-disordered breathing in pregnancy. Thorax 2014;69:371-7 «PMID: 24262432»PubMed
 10. Bourjeily G, Fung JY, Sharkey KM ym. Airflow limitations in pregnant women suspected of sleep-disordered breathing. Sleep Med 2014;15:550-5 «PMID: 24726569»PubMed
 11. Porkka-Heiskanen T, Saaresranta T, Polo-Kantola P. Gender differences in sleep. In: Bassetti CL, Dorgas Z, Peigneux P (editors). Sleep Medicine Textbook. European Sleep Research Society (ESRS) 2014, Bonn, Germany, pp. 83- 94.