Takaisin Tulosta

Hormonihoidon vaikutus objektiivisesti mitattuun uneen vaihdevuosissa

Lisätietoa aiheesta
Päivi Polo
3.12.2015

Tutkimustulokset hormonihoidon vaikutuksesta objektiivisesti mitattuun (unipolygrafia) uneen ovat ristiriitaisia.

Tutkimuksessa «Polo-Kantola P, Erkkola R, Irjala K ym. Effect of ...»1 selvitettiin ihon kautta annettavan hormonihoidon (pelkkä estrogeeni) vaikutusta objektiivisesti mitattuun unen laatuun. Tutkimus oli etenevä, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, vastavuoroinen tutkimus. Naiset oli rekrytoitu lehti-ilmoituksen perusteella, eikä heillä saanut olla aikaisempia vakavia perussairauksia, kuten neurologisia, endokrinologisia tai psykiatrisia sairauksia tai sydän- ja verisuonisairauksia. Tutkimukseen ei myöskään hyväksytty naisia, joilla oli kolesterolilääkitys, aikaisemmin sairastettu pahanlaatuinen kasvain tai jotka käyttivät runsaasti alkoholia tai tupakoivat yli 10 savuketta päivässä. Naiset eivät saaneet käyttää hormonihoitoa (käytöstä tuli olla kulunut aikaa vähintään 5 kuukautta). Ennen tutkimukseen hyväksymistä naisilta selvitettiin verikokein follikkelia stimuloiva hormonin (FSH) ja estradiolin (E2) pitoisuudet vaihdevuositilan varmistamiseksi sekä pieni verenkuva, lasko, kilpirauhasarvot, B12-vitamiinin pitoisuus, sokeri- ja kolesterolipitoisuudet piilevien yleissairauksien poissulkemiseksi.

Alun perin 71 naista värvättiin tutkimukseen, joista 4 poissuljettiin ja 5 keskeytti tutkimuksen eri syin, joten lopullinen tutkimusryhmä käsitti 62 naista (ikä 47–65 vuotta). Naiset satunnaistettiin kahteen lääkeryhmään ryhmään siten, että toinen ryhmä sai aluksi 3 kuukauden ajan estrogeenihoitoa ja toinen lumetta. Sen jälkeen kaikki tutkittavat saivat lumehoitoa kuukauden ajan lääkevaikutuksen kumoamiseksi, minkä jälkeen ryhmät vaihdettiin ristiin kolmen kuukauden hoidon ajaksi. Täten kukin tutkimushenkilö sai estrogeenihoitoa jossakin tutkimuksen vaiheessa.

Unen laatua tutkittiin kokoyön unipolygrafian (polysomnografia, PSG) avulla, joka suoritettiin 2 kertaa, molempien kolmen kuukauden lääkitysperiodien lopuksi. Lisäksi tutkimushenkilöiltä selvitettiin subjektiivisia vaihdevuosioireita 14 päivän ajan ennen molempia unirekisteröintejä (skaala 0 = ei lainkaan oiretta, 5 = erittäin voimakkaat oireet).

Estrogeenihoito helpotti koettuja vaihdevuosioireita: kuumia aaltoja (p < 0,001), hikoilua (p < 0,001), uniongelmia (p < 0,001) ja päänsärkyä (p = 0,002). Hoito vähensi unipolygrafialla mitattujen heräämisien määrää (p = 0,014). Sen sijaan hoidolla ei ollut vaikutusta muihin mitattuihin uniparametreihin, kuten unitehokkuuteen, unilatensseihin tai eri univaiheiden määrään.

Tutkimuksen loppupäätelmä oli, että estrogeenikorvaushoito parantaa unipolygrafialla mitattua unen laatua vähentämällä heräämisien määrää. Tämä oli myös yhdenmukainen vaihdevuosioireiden helpottumisen kanssa.

Kommentti: Tutkimus oli etenevä lumekontrolloitu kaksoissokkotyö, jossa otettiin laajasti huomioon mahdolliset sekoittavat tekijät, kuten perussairaudet ja elämäntapatekijät. Hormonihoidolla todettiin vain vähäinen vaikutus objektiivisesti mitattuun unen laatuun: yöllisten heräämisien määrä väheni. Koska myös vaihdevuosioireiden määrä väheni, unta parantava vaikutus välittyi ainakin osittain tämän mekanismin kautta.

Ks. «nix02266a.pdf»1

Kirjallisuutta

  1. Polo-Kantola P, Erkkola R, Irjala K ym. Effect of short-term transdermal estrogen replacement therapy on sleep: a randomized, double-blind crossover trial in postmenopausal women. Fertil Steril 1999;71:873-80 «PMID: 10231049»PubMed