Takaisin Tulosta

Kostean silmänpohjan ikärappeuman Käypä hoito -suosituksen laatiminen

Lisätietoa aiheesta
Jorma Komulainen ja Raija Sipilä
30.3.2016
 • Ehdotus suositusaiheeksi tuli sairaanhoitopiirien silmätautien klinikoilta. Ehdotus hyväksyttiin Käypä hoito -suositukseksi terveysongelman yleisyyden ja hoidon korkeiden kustannusten vuoksi.
 • Suositukselle nimettiin 3 Käypä hoito -toimittajasta koostuva kirjoittajaryhmä ja sairaanhoitopiirien silmätautien klinikoiden nimeämistä asiantuntijoista koostuva suosituspaneeli, josta 3 jäsentä valittiin toimimaan kirjoittajaryhmän substanssiasiantuntijoina.
 • Prosessin kulku vaiheittain:
  • Kirjoittajaryhmä ja asiantuntijat laativat ehdotuksensa suosituksessa käsiteltävistä kysymyksistä (ydinkysymykset).
  • Tehtiin ydinkysymyksiin liittyvät järjestelmälliset kirjallisuushaut.
  • Kirjoittajaryhmä poimi hakutuloksista kysymyksiin liittyvän kirjallisuuden.
  • Suosituspaneeli tutustui valikoituihin kirjallisuushakutuloksiin. Paneeli täydensi sähköpostikokouksessa ydinkysymyksiä ja esitti kirjallisuushakujen laajentamistarpeita.
  • Tehtiin ydinkysymyksiin liittyvät tarpeelliset lisäkirjallisuushaut.
  • Kirjoittajaryhmä tutustui kirjallisuuteen, arvioi kirjallisuuden ja valmisteli ehdotukset näytönastekatsauksiksi.
  • Suosituspaneeli kokoontui ja antoi kommentit näytönastekatsauksiin tai hyväksyi ne.
  • Kirjoittajaryhmä viimeisteli näytönastekatsaukset ja suosituspaneeli hyväksyi ne sähköpostitse.
  • Kirjoittajaryhmä laati suositusluonnoksen (versio 0.1).
  • Substanssiasiantuntijat kommentoivat suositusluonnosta.
  • Kirjoittajaryhmä laati suositusluonnoksen (versio 0.2).
  • Suosituspaneeli keskusteli jäsentensä sidonnaisuuksista ja esteellisyyksistä ottaa kantaa suosituslauseisiin.
  • Suosituspaneeli kokoontui ja antoi kommentit suositusluonnokseen.
  • Kokouksen keskustelun perusteella kirjoittajaryhmä laati suositusluonnoksen (versio 0.9).
  • Suosituspaneeli hyväksyi suositusluonnoksen sähköpostitse.
  • Hyväksytty suositusluonnos (versio 1.0) lähetettiin lausuntokierrokselle.
  • Kirjoittajaryhmä yhdessä substanssiasiantuntijoiden kanssa laati ehdotuksen lopullisesta suosituksesta lausuntokierroskommenttien perusteella.
  • Suosituspaneeli hyväksyi suosituksen kokouksessa.
  • Suosituspaneelin jäsenet ilmoittivat kirjallisesti ammatilliset ja taloudelliset sidonnaisuutensa.
  • Käypä hoito -suositus julkaistiin ja siitä tiedotettiin.