Takaisin Tulosta

Liraglutidi

Lisätietoa aiheesta
Juha Saltevo
29.1.2016

Liraglutidi tyypin 2 diabeteksen hoidossa

Liraglutidi on kerran päivässä pistettävä GLP-1:n (glukagonin kaltainen peptidi 1) analogi, joka on 97-prosenttisesti yhdenmukainen ihmisen GLP-1:n kanssa. Liraglutidin puoliintumisaika plasmassa on 13 tuntia. Muiden inkretiinimimeettien tavoin liraglutidi lisää haiman insuliinineritystä, vähentää glukagonin eritystä sekä hidastaa mahan tyhjenemistä ja lisää kylläisyyden tunnetta.

Käyttöaihe ja annostelu

«Victoza® valmisteyhteenveto...»1 Liraglutidi on tarkoitettu aikuisille tyypin 2 diabeteksen hoitoon yhdistelmähoitona suun kautta otettavien, veren glukoosia alentavien lääkkeiden ja/tai perusinsuliinin kanssa kun niillä, yhdessä ruokavalion ja liikunnan kanssa, ei saavuteta riittävää glukoositasapainoa.

Aloitusannos on 0,6 mg vuorokaudessa. Aikaisintaan viikon kuluttua annosta suurennetaan 1,2 mg:aan. Jotkut potilaat hyötyvät annoksen suurentamisesta 1,2 mg:sta 1,8 mg:aan, erityisesti painon laskun osalta. Annoksen säätäminen ei ole tarpeen, jos potilaalla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (eGFR 60–90 ml/min tai 30–59 ml/min). Liraglutidia ei toistaiseksi suositella potilaille, joiden eGFR on < 30 ml/min.

Kliininen teho

Liraglutidin faasin 3 tutkimusohjelmaan osallistui 4 000 tyypin 2 diabetespotilasta. Liraglutidia annettiin monoterapiana tai yhdistettynä metformiiniin, glimepiridiin ja/tai rosiglitatsoniin. Aktiivisina vertailulääkkeinä olivat glimepiridi, rosiglitatsoni, glargininsuliini ja eksenatidi. Näissä tutkimuksissa 1,2 mg liraglutidiannoksella HbA1c-keskiarvo laski 0,8–1,5 % ja 1,8 mg annoksella 1,1–1,6 % «Marre M, Shaw J, Brändle M ym. Liraglutide, a once...»2, «Nauck M, Frid A, Hermansen K ym. Efficacy and safe...»3, «Garber A, Henry R, Ratner R ym. Liraglutide versus...»4, «Zinman B, Gerich J, Buse JB ym. Efficacy and safet...»5, «Russell-Jones D, Vaag A, Schmitz O ym. Liraglutide...»6, «Buse JB, Rosenstock J, Sesti G ym. Liraglutide onc...»7. Kaikissa tutkimuksissa HbA1c-tavoitteen (alle 7,0 %) saavutti merkitsevästi suurempi osa liraglutidiryhmän kuin vertailuryhmän potilaista. Liraglutidi alensi sekä paastoglukoosia että aterianjälkeistä glukoosipitoisuutta. Liraglutidi paransi beetasolujen toimintaa HOMA-B-indeksillä ja proinsuliini/insuliini-suhteella arvioituna «Nauck M, Frid A, Hermansen K ym. Efficacy and safe...»3. Liraglutidin (1,8 mg) ja metformiinin yhdistelmähoidossa potilaiden paino laski keskimäärin 2,8 kiloa kuuden kuukauden aikana «Nauck M, Frid A, Hermansen K ym. Efficacy and safe...»3. Painonlasku johtui suurimmaksi osaksi viskeraalisen rasvan vähenemisestä «Jendle J, Nauck MA, Matthews DR ym. Weight loss wi...»8. Systolinen verenpaine laski liraglutidihoidon aikana 2–4 mmHg «Marre M, Shaw J, Brändle M ym. Liraglutide, a once...»2, «Nauck M, Frid A, Hermansen K ym. Efficacy and safe...»3.

Liraglutidia on verrattu myös sitagliptiiniin «Pratley RE, Nauck M, Bailey T ym. Liraglutide vers...»9 ja pitkävaikutteiseen eksenatidiin «Buse JB, Nauck M, Forst T ym. Exenatide once weekl...»10. Tyypin 2 diabetespotilailla, joiden hoitotasapaino oli riittämätön metformiinihoidolla (keskimääräinen HbA1c 8,5 %) liraglutidi alensi HbA1c-arvoa 26 viikon jälkeen sekä 1,2 mg että 1,8 mg annoksella enemmän kuin sitagliptiini 100 mg vuorokaudessa (-1,24 %, -1,50 % vs. -0,90 %; p < 0,0001) ja liraglutidilla paino laski merkittävästi enemmän (-2,9 kg ja -3,4 kg vs. -1,0 kg, p < 0,0001) «Pratley RE, Nauck M, Bailey T ym. Liraglutide vers...»9. Liraglutidilla (1,8 mg) saavutettiin myös pitkävaikutteista eksenatidia (2,0 mg kerran viikossa) tehokkaampi HbA1c-tason lasku (-1,48 % vs. -1,28 %, p<0,01) ja painon lasku (-3,57 kg vs. -2,68 kg, p < 0,001) «Buse JB, Nauck M, Forst T ym. Exenatide once weekl...»10.

Kun liraglutidi (1,8 mg) liitettiin tyypin 2 diabetespotilaiden perusinsuliinihoitoon «Ahmann A, Rodbard HW, Rosenstock J ym. Efficacy an...»11, HbA1c laski keskimäärin 1,3 %, potilaiden paino laski keskimäärin 3,5 kg ja systolinen verenpaine keskimäärin 5,8 mmHg. Muutokset lähtötasosta olivat merkitsevästi suurempia (p < 0,0001) lumeeseen verrattuna.

Siedettävyys ja varoitukset

Liraglutidihoidossa todetaan hypoglykemioita lumelääkettä enemmän vain silloin, kun liraglutidi yhdistetään sulfonyyliureaan tai insuliiniin «Victoza® valmisteyhteenveto...»1, «Marre M, Shaw J, Brändle M ym. Liraglutide, a once...»2, «Ahmann A, Rodbard HW, Rosenstock J ym. Efficacy an...»11. Yleisin haittavaikutus on pahoinvointi (faasin 3 tutkimuksissa 7–29 %:lla potilaista), joka on tavallisesti lievää ja kestää useimmiten alle neljä viikkoa «Marre M, Shaw J, Brändle M ym. Liraglutide, a once...»2, «Nauck M, Frid A, Hermansen K ym. Efficacy and safe...»3, «Garber A, Henry R, Ratner R ym. Liraglutide versus...»4, «Zinman B, Gerich J, Buse JB ym. Efficacy and safet...»5, «Russell-Jones D, Vaag A, Schmitz O ym. Liraglutide...»6, «Buse JB, Rosenstock J, Sesti G ym. Liraglutide onc...»7.

Liraglutidia ei saa käyttää tyypin 1 diabeteksen hoitoon. GLP-1-reseptoriagonistien käyttöön on liitetty äkillisen haimatulehduksen kehittymisen riski. Joitakin harvoja, akuutteja haimatulehdustapauksia on raportoitu. Jos haimatulehdusta epäillään, liraglutidilääkitys tulee keskeyttää.

Kirjallisuutta

 1. Victoza® valmisteyhteenveto
 2. Marre M, Shaw J, Brändle M ym. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, added to a sulphonylurea over 26 weeks produces greater improvements in glycaemic and weight control compared with adding rosiglitazone or placebo in subjects with Type 2 diabetes (LEAD-1 SU). Diabet Med 2009;26:268-78 «PMID: 19317822»PubMed
 3. Nauck M, Frid A, Hermansen K ym. Efficacy and safety comparison of liraglutide, glimepiride, and placebo, all in combination with metformin, in type 2 diabetes: the LEAD (liraglutide effect and action in diabetes)-2 study. Diabetes Care 2009;32:84-90 «PMID: 18931095»PubMed
 4. Garber A, Henry R, Ratner R ym. Liraglutide versus glimepiride monotherapy for type 2 diabetes (LEAD-3 Mono): a randomised, 52-week, phase III, double-blind, parallel-treatment trial. Lancet 2009;373:473-81 «PMID: 18819705»PubMed
 5. Zinman B, Gerich J, Buse JB ym. Efficacy and safety of the human glucagon-like peptide-1 analog liraglutide in combination with metformin and thiazolidinedione in patients with type 2 diabetes (LEAD-4 Met+TZD). Diabetes Care 2009;32:1224-30 «PMID: 19289857»PubMed
 6. Russell-Jones D, Vaag A, Schmitz O ym. Liraglutide vs insulin glargine and placebo in combination with metformin and sulfonylurea therapy in type 2 diabetes mellitus (LEAD-5 met+SU): a randomised controlled trial. Diabetologia 2009;52:2046-55 «PMID: 19688338»PubMed
 7. Buse JB, Rosenstock J, Sesti G ym. Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 diabetes: a 26-week randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6). Lancet 2009;374:39-47 «PMID: 19515413»PubMed
 8. Jendle J, Nauck MA, Matthews DR ym. Weight loss with liraglutide, a once-daily human glucagon-like peptide-1 analogue for type 2 diabetes treatment as monotherapy or added to metformin, is primarily as a result of a reduction in fat tissue. Diabetes Obes Metab 2009;11:1163-72 «PMID: 19930006»PubMed
 9. Pratley RE, Nauck M, Bailey T ym. Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, open-label trial. Lancet 2010;375:1447-56 «PMID: 20417856»PubMed
 10. Buse JB, Nauck M, Forst T ym. Exenatide once weekly versus liraglutide once daily in patients with type 2 diabetes (DURATION-6): a randomised, open-label study. Lancet 2013;381:117-24 «PMID: 23141817»PubMed
 11. Ahmann A, Rodbard HW, Rosenstock J ym. Efficacy and safety of liraglutide versus placebo added to basal insulin analogues (with or without metformin) in patients with type 2 diabetes: a randomized, placebo-controlled trial. Diabetes Obes Metab 2015;17:1056-64 «PMID: 26179619»PubMed