Takaisin Tulosta

Diabetesta sairastavan sopeutumisvalmennus ja kuntoutus

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Tyypin 2 diabetes
6.2.2018

Esimerkkitilanteita, jolloin ryhmämuotoinen tai yksilöllinen sopeutumisvalmennus tai kuntoutus ovat usein hyödyllisiä

 • diabetekseen sairastuminen
 • hoitomuodon muutokset
 • vaikeudet hoitotasapainon saavuttamisessa
 • toistuvat hypoglykemiat
 • viitteet lisäsairauksista
 • elämäntilanteeseen liittyvät kuormitukset
 • hoitoväsymys ja hoidossa jaksamisen haasteet
 • sairauden ja sen hoidon mukanaan tuomat psyykkiset ja sosiaaliset kuormitukset (pelot, hoidon arkeen soveltamisen haasteet jne.)
 • tuen tarve painohallinnassa ja elintapamuutoksissa
 • ammatinvalintaan ja – vaihtoon liittyvät kysymykset
 • elämäntilanteen siirtymät (perhetilanteen muutokset, työttömyys, eläkkeelle siirtyminen jne.)

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssivaihtoehtoja diabetesta sairastaville:

 • Kelan järjestämä työikäisten sopeutumisvalmennus ja kuntoutus tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta sairastaville eri kuntoutuslaitoksissa; ks. Kelan sivuilta Kuntoutuskurssihaku «http://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit»1
 • Terveydenhuollon kustantamat työikäisten diabeteskurssit (Työikäisten kursseille on mahdollista hakea myös terveydenhuollon maksusitoumuksella).
 • Sopeutumisvalmennuskursseja järjestävät myös jotkin sairaalat ja terveyskeskukset. Joillakin diabetesyhdistyksillä on myös sopeutumisvalmennustoimintaa yhteistyössä paikallisen terveydenhuollon kanssa.
 • Eläkkeensaajien diabeteskurssit (Diabetesliiton järjestämät, Veikkauksen tukemat diabeteskurssit)
 • Erityisryhmien diabeteskurssit; ks. Diabetesliiton verkkosivut «http://www.diabetes.fi»2
 • Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus
 • Työhallinnon järjestämä ammatillinen kuntoutus (Työ- ja elinkeinotoimistot hoitavat vajaakuntoisten ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvaa ammatinvalinnanohjausta, uudelleenkoulutusta ja työnvälitystä, työkykyä voidaan selvittää kuntoutustutkimuksilla ja työ- ja koulutuskokeiluilla.)
 • Sydänliiton, Diabetesliiton ja Aivoliiton Tulppa-kuntoutusryhmät

Lisätietoa:

 • Sopeutumisvalmennus, suomalaisen kuntoutuksen oivallus: «http://www.cp-liitto.fi/files/3533/Sopeutumisvalmennus_suomalaisen_kuntoutuksen_oivallus_RAY2014.pdf»3
 • Marttila, J. & Ilanne-Parikka 2009. Diabeteskurssit tukevat diabeteksen kanssa selviytymistä. Diabetes ja lääkäri 9, 19–25.
 • Marttila, J., Himanen, O., Ilanne-Parikka, P. & Hiltunen, L. 2004. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön. DEHKO-raportti 2004:2. Tampere: Suomen Diabetesliitto ry.
 • Marttila, J. 2010. Matkalla - Näkökulmia ryhmäohjaukseen. Diabetes ja lääkäri 9, 28–32.
 • Marttila, J. 2011. Diabeteksen omahoidon tukiverkostot. Teoksessa Ilanne-Parikka, P., Rönnemaa, T., Saha, M-T & Sane, T., (toim.) Diabetes. Helsinki; Duodecim, 56-57.
 • Kurki, M., Hemiö, K., Lindström, J. & Jaakkola, L. 2008. Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa. Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarja A:7. Helsinki: Miina Sillanpää Säätiö.
 • Vaalamo, I., Marttila, J. & Ilanne-Parikka, P. 2005. Diabeteskurssin jälkeen myönteisiä tuloksia omahoidossa ja hoitotasapainossa. Diabetes ja Lääkäri 4, 24–28.
 • Dove A, Morrison N, Reimer D & Wice S. 2009. Group-Based Diabetes Education: Impact on indicators of health outcomes, access and satisfaction over 24 months. Canadian Journal of Diabetes 33 (4), 354–36