Takaisin Tulosta

Mikrobitoksiinit

Lisätietoa aiheesta
Pirkka Kirjavainen, Jussi Lampi ja Juha Pekkanen
16.8.2016

In vitro tutkimuksien perusteella kosteusvauriorakennuksista peräisin olevien homeitiöiden ja mikrobitoksiinien tiedetään aiheuttavan muun muassa genotoksisia muutoksia soluissa «Wang H, Yadav JS. DNA damage, redox changes, and a...»1, «Penttinen P, Tampio M, Mäki-Paakkanen J ym. DNA da...»2, «Markkanen Penttinen P, Pelkonen J, Tapanainen M ym...»3. Epidemiologista tutkimustietoa kosteusvaurioiden ja syöpäsairauksien yhteydestä ei ole.

Mikrobitoksiineja esiintyy sekä kosteusvauriorakennuksissa että vauriottomissa rakennuksissa «Kirjavainen PV, Täubel M, Karvonen AM ym. Microbia...»4, «Peitzsch M, Sulyok M, Täubel M ym. Microbial secon...»5 ja erot toksiinipitoisuuksissa ovat vähäisiä «Kirjavainen PV, Täubel M, Karvonen AM ym. Microbia...»4. Lisäksi havaitut altistumispitoisuudet karsinogeenisille mikrobitoksiineille ovat vauriorakennuksissakin matalia. Esimerkiksi suomalaisessa syntymäkohortissa kosteusvauriorakennuksien pölynäytteistä mitatut korkeimmat Okratoksiini A-pitoisuudet olivat noin 300 ng/g «Kirjavainen PV, Täubel M, Karvonen AM ym. Microbia...»4.

On arvioitu, että niellyn pölyn määrä lapsilla on noin 60 mg päivässä «U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2011)...»6 (Internet «http://www.epa.gov/ncea/efh»1)Tällöin päivittäinen maksimaalinen altistuminen edellä mainitun kaltaisessa rakennuksessa voidaan arvioida olevan noin (300 ng/g x 0,06 g) 18 ng Okratoksiini A:ta. Esimerkiksi 20-kiloiselle lapselle tällä altistumisella viikoittainen annos painokiloa kohden olisi noin (18 ng x 7 pv / 20 kg) 6,3 ng/kg eli noin 20 kertaa matalampi kuin EFSA:n ohjearvot turvalliseksi viikoittaiseksi altistumiseksi (TWI 120 ng/kg b.w.) «Opinion of the scientific panel on contaminants in...»7 (Internet «http://orbit.dtu.dk/en/publications/opinion-of-the-scientific-panel-on-contaminants-in-the-food-chain-on-a-request-from-the-commission-related-to-ochratoxin-a-in-food(1ec33484-5ef2-4ac9-9e9f-cbbeda9c2e18).html»2). Toksikologisesti arvioituna onkin epätodennäköistä, että mikrobitoksiinit kosteusvauriorakennuksissa aiheuttavat merkittävää syöpävaaraa.

Kirjallisuutta

  1. Wang H, Yadav JS. DNA damage, redox changes, and associated stress-inducible signaling events underlying the apoptosis and cytotoxicity in murine alveolar macrophage cell line MH-S by methanol-extracted Stachybotrys chartarum toxins. Toxicol Appl Pharmacol 2006;214:297-308 «PMID: 16476459»PubMed
  2. Penttinen P, Tampio M, Mäki-Paakkanen J ym. DNA damage and p53 in RAW264.7 cells induced by the spores of co-cultivated Streptomyces californicus and Stachybotrys chartarum. Toxicology 2007;235:92-102 «PMID: 17420079»PubMed
  3. Markkanen Penttinen P, Pelkonen J, Tapanainen M ym. Co-cultivated damp building related microbes Streptomyces californicus and Stachybotrys chartarum induce immunotoxic and genotoxic responses via oxidative stress. Inhal Toxicol 2009;21:857-67 «PMID: 19459771»PubMed
  4. Kirjavainen PV, Täubel M, Karvonen AM ym. Microbial secondary metabolites in homes in association with moisture damage and asthma. Indoor Air 2015 Apr 25. [Epub ahead of print] «PMID: 25913237»PubMed
  5. Peitzsch M, Sulyok M, Täubel M ym. Microbial secondary metabolites in school buildings inspected for moisture damage in Finland, The Netherlands and Spain. J Environ Monit 2012;14:2044-53 «PMID: 22714101»PubMed
  6. U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2011) Exposure Factors Handbook: 2011 Edition. National Center for Environmental Assessment, Washington, DC; EPA/600/R-09/052F. http://www.epa.gov/ncea/efh
  7. Opinion of the scientific panel on contaminants in the food chain on a request from the commission related to ochratoxin a in food: Question No EFSA-Q-2005-154. / EFSA Publication. European Food Safety Authority 2006:56 (The EFSA Journal; No. 365). http://orbit.dtu.dk/en/publications/opinion-of-the-scientific-panel-on-contaminants-in-the-food-chain-on-a-request-from-the-commission-related-to-ochratoxin-a-in-food(1ec33484-5ef2-4ac9-9e9f-cbbeda9c2e18).html